יום שלישי, 29 בספטמבר 2020, י"א תשרי ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 054-430-0186

איכות חיים וסביבה - קהילה במבשרת ציון

מרדכי רווח  סיפורו של תושב בית זית ותיק וידיד אמת של מתיישבי מבשרת הוותיקים - איכות חיים וסביבה - קהילה במבשרת ציון

מרדכי רווח סיפורו של תושב בית זית ותיק וידיד אמת של מתיישבי מבשרת הוותיקים

מרדכי רווח היה השם שהוזכר תמיד על ידי כל אחד מתושבי מבשרת הוותיקים שעלו לארץ בין השנים 1956 – 1962, הוא היה האיש החזק של כל הקשור לעבודה ופרנסה של העולים, בימים שהעבודה הכמעט יחידה שהוצעה להם הייתה עבודת ייעור בקרן הקיימת לישראל, תמיד שאלתי את עצמי מי הוא אותו האיש של הקק"ל שאבי מרדכי ז"ל דיבר עליו ביראת כבוד, ושני דודיי ישראל ז"ל וברוך ז"ל דיברו בו נכבדות? לשם כך נפגשתי עם מרדכי רווח בביתו, בית רעפים אדומות מטופח כמו רוב בתיה של שכנתנו היפה בית זית, ולהלן סיפורו.

פרויקט חברתי חדש - תושבים לצמצום פערים חברתיים - איכות חיים וסביבה - קהילה במבשרת ציון

פרויקט חברתי חדש - תושבים לצמצום פערים חברתיים

קבוצת תושבים ותיקים וחדשים במבשרת ציון התארגנה במטרה לצמצם פערים חברתיים בין הוותיקים והחדשים ומרכיבה בתוכה את כל גווני הקשת של האוכלוסיה במבשרת. כמו כן, קבוצה זו משמשת כועדת היגוי כדי לבחון את דרכי הפעולה כדי להצליח במשימה זו...