יום שלישי, 15 באוקטובר 2019, ט"ז תשרי ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

אצל השכנים במבשרת ציון

יש מוצא למאבק

מאבק התושבים להצלת עמק מוצא נושא פרי * ועדת התכנון פרסמה מסקנות והתושבים הגיבו בשמחה

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

משה שפיבק

עורך 'זמן מבשרת'

moshe_spievak@walla.co.il

מזה זמן רב מנהלים תושבי האזור מאבק כנגד תכניות בנושא פנאי ונופש לעמק מוצא. לאחרונה התקבלו החלטות בנושא בוועדת התכנון ואלו הן:

"שלושת מוקדי הפיתוח המוצעים בתכנית המופקדת יבוטלו. אגם הנופש והפנאי המוצע בתכנית המופקדת – יבוטל.

היקף שטחי הבנייה בתחום התכנית יצומצם ל-50 מ"ר בלבד וזאת לשם הקמת מבנה שירותים ציבוריים עבור המבקרים בפארק. ניתן יהיה לבנות את מבנה השירותים בתחום והוא ימוקם בצמוד לכבישים בשטח זה, כחלק ממגרש החנייה ובאופן של יפגע ברציפות השטחים הפתוחים או באתר הארכיאולוגי.

מגרשי החנייה המוצאים בתכנית יבוטלו, למעט החנייה המוצעת בתא שטח 308 (עליו דובר בפסקה הקודמת, מ.ש.), זאת בכדי להתאים את מספר מקמות החנייה המוצע בתכנית לצמצום היקפי הבינוי ואופי הפעילויות המוצע בתכנית. מספר מקומות החנייה המרבי יהיה 50 מקומות חנייה.

ייעודי הקרקע 'שטח פתוח' ו'נופש וספורט' יבוטלו. בתאי השטח המסומנים בתכנית המופקדת בייעודים אלו, ייקבע ייעוד של 'קרקע חקלאית פתוחה'. יתווסף סימון של הנחיות מיוחדות שיבהיר כי הקרקע החקלאית הפתוחה היא חלק מהפארק המטרופוליני וכי לא יתאפשר להקים בה גדרות מכל סוג שהוא וכן לא יותר מעבר קווי תשתית.

לאור השינויים אשר פורטו לעיל, עמדת הוועדה היא כי לא ניתן לדון באישור תכנית זו מבלי לבחון מחדש האם התכנית מתייחסת כראוי למכלול ההיבטים הרלוונטיים לתכנון ולאיזון ביניהם. בפרט, סבורה הוועדה כי יש לבחון בשנית את האיזון המוצע בתכנית, בין הצורך במתן מענה לצרכי הפנאי והנופש של האוכלוסייה ובין ההגנה על ערכי הטבע והסביבה הקיימים בעמק מוצא והצורך בשמירת אזורי העמק הרגישים מבחינה אקולוגית, כאזורים טבעיים ובלתי מופרים. זאת, תוך דגש על שמירת הסביבה הטבעית והמסדרון האקולוגי שנוצרו סביב המאגר העונתי ערוץ נחל שורק.

הוועדה תציין, כי קיימה דיון מקיף, במהלכו נבחנו מסמכי התכנית וטענת הצדדים. הוועדה מצאה, כי למרות שהמטרות בבסיס תכנית זו הן מטרות חשובות וראויות, הרי שהתכנית לא מציעה איזון נכון בין פיתוח לבין שימור. לדעת הוועדה, היקפי הפיתוח ושימושי הקרקע המוצעים בתכנית הם מוגזמים ואינם מאפשרים לשמר את אופי המקום והשטחים הפתוחים בו. לכן, למרות החשיבות שיש באישור התכנית לשם הקמת הפארק המטרופוליני, הרי שלא ניתן לאשרה כפי שהופקדה ויש לצמצם את היקף הבנייה ושימושי הקרקע המוצעים בה". עד כאן מתוך החלטת ועדת התכנון.

 

התושבים מברכים

דיוני הוועדה, בסום כאמרו התקבלו ההחלטות כפי שפורסמו לעיל, לוו במאבק לא פשוט של תושבי האזור. כחלק מן המאבק נפתח דף פייסבוק תחת השם 'הצילו את עמק מוצא'. לאחר פרסום החלטת הוועדה כתבה מנהלת הקבוצה:

"חברים יקרים, מבעד לדמעות התרגשות אני מבשרת לכם שהצלחנו. האגם המלאכותי, החניונים ושטחי המסחר באגם יבוטלו! תודה לכל מי שתמך והתנדב במהלך השנים: לאברהם שקד מהחברה להגנת הטבע, ליעל אלישר והקואליציה לשימור הרי ירושלים, לרון חביליו על החלופה המדעית, לשרי וורטמן, יואב אשד, אלי רכס וכל פעילי הסביבה של מוצא, עין כרם ובית זית. לכל העיתונאים, הבימאים, והעורכים, הזמרים והשחקנים שהתנדבו להשתתף בסרטונים ולהפיץ את המאבק, לילדים שעזרו לצייר שלטים, תודה מיוחדת למשה גלעד, ליותם יעקובסון, וגם לאסף גברון ויריב שפע, ילדי מוצא".

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: