יום שלישי, 11 באוגוסט 2020, כ"א אב ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

באלו מוצרים צריך להקפיד שתהיה כשרות לפסח?

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אליהו חיים פנחסי

נייר סופג - וכן מפיונים - יש בהם חשש חמץ, ולכן מאחר ובאים במגע עם אוכל חם או רטוב, יש להקפיד לקנות עם הכשר לפסח. הערה: הנייר עשוי בדרך כלל כ-95% מעץ ו-5% עמילן, שמקורו אינו ידוע, וייתכן שהוא חמץ מכיוון שנעשה מחיטים ומשמש לחיזוק הנייר. אף על פי שלכאורה נפסל החמץ מאכילת כלב, מכל מקום אפשר שאין החמץ עצמו נפסל, אלא שעכשיו שהוא בתוך הנייר - הרי הוא במצב שאינו ראוי לאכילת כלב, אך אם יפלוט הבליעה של החמץ לתוך מאכל, אפשר, שייתן טעם הראוי לאכילת כלב. כך כתוב בספר 'חוט שני' (פסח, פ"ז).
בשו"ת תשובות והנהגות (חלק ה', סימן קכ"ה) כתב להחמיר - וטענתו, אף שהעמילן נבלע בנייר ואינו ניכר ומותר לקיימו, היינו לעניין 'בל יראה' אבל לאיסור הנאה לא פוקע איסור חמץ, הואיל ואולי יש שדות, שזורעים את החיטים לצורך העמילן בנייר אין להתיר אף כשאין צורת החמץ עומדת (בנייר עיתון או נייר טואלט אין עמילן). יש לציין, שנייר המיוצר כאן בישראל - העמילן שבו הוא ברובו מתירס ולא דגן (כך נמסר לי מחברת סנו, טאצ'). אולם לדעת בני אשכנז, שמחמירים בקטניות, אף כאן יש להחמיר.
וכן הדין בנייר אפייה ומנג'טים. הערה: הנייר הוא שומני וקיים בשוק חשש שנמרח בשמן אסור. והמקל - יש לו על מה שיסמוך. 
הערה: היות שמבואר ברמב"ם ובשולחן ערוך – בגדים, שכיבסו בחלב חיטה, וניירות שהדביקו אותם בחמץ מותר לקיימם, כיוון שאין צורת החמץ עומדת. וכתב הרמ"א באופן שאין החמץ נראה מבחוץ ואז אין צורת החמץ עומדת, ואין בו איסור חמץ. וכן דעת מרן הרב עובדייה יוסף זצ"ל שהובא בשו"ת 'מעין אומר' (חלק ג', עמוד ס"א). ובעדכון כשרות שעל ידי הרבנות הראשית לישראל (ניסן תשע"ד) נכתב, כי בכל נייר סופג המיוצר בארץ לא מוסיפים עמילן מחיטה או תירס בכל השנה אלא עמילן מתפוחי אדמה. חברה אחת מייבאת את הנייר מטורקיה - ושם לא מוסיפים עמילן.
כפפות חד פעמיות (ניילון לטקס) - ברובם יש עמילן שמקורו אינו ידוע, למהדרין יש לרכוש כפפות ללא אבקה עם הכשר לפסח.
כלי פלסטיק חד פעמיים - צלחות וסכו"ם אין בהם חשש חמץ, אך יש מחמירים בכל זאת לרכוש עם כשרות לפסח, מכיוון שמשתמשים בהם לדבר מאכל חם.
מוצרי קוסמטיקה עלולים להכיל חמץ, אולם כיוון שטעמם פגום, לרוב השיטות אין צורך בכשרות. הערות: איפור (מייקאפ, רימל) אין בו חשש חמץ. אולם יש לציין, כי אודם פעמים רבות היצרן אינו פוגם אותו ממאכל כלב, ולכן - יש לרכוש לכתחילה אודם עם כשרות (חלק ממוצרי קוסמטיקה הכשרים לפסח: ד"ר פישר, קרליין, רבלון, רוזנבלום).
חומרי ניקוי - אקונומיקה, אבקת כביסה, משחת נעליים - עלולים להכיל חמץ, אולם אין צורך בכשרות, כיוון שטעמם פגום למאכל כלב.
וזלין - מדובר בתוצר נפט ואין בו טריפות כלל. כאשר הוא טהור, אינו מכיל חמץ ואין צורך בכשרות. ואף אם יש בו מרכיבי חמץ, היות שהנפט מהווה חלק ניכר - יש כאן ביטול ונתינת טעם לפגם. אולם, אם הוא בטעמים - יש צורך בכשרות.
אלומיניום - נייר כסף - בשנים האחרונות לא נמצאה בעיה של שימוש בחומר משיחה מן החי או ממרכיבי חמץ. מקורות: עדכון כשרות על ידי הרבנות הראשית לישראל (ניסן תשע"ד). ויש מחמירים כל השנה, מכיוון שלעיתים משתמשים בשמן מן החי בתהליך הייצור.
תבניות חד פעמיות - פעמים רבות משתמשים בשמן מן החי בתהליך הייצור, ולכן יש צורך בכשרות לכל השנה, אך המשחות אינן מכילות חמץ.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: