יום שלישי, 11 באוגוסט 2020, כ"א אב ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

פרשת מצורע

שבת הגדול

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב שלמה בן עזרא שליט"א

השבת שלפני חג הפסח נקראת 'שבת הגדול' ונאמרו בזה שני טעמים מדוע שבת זו נקראת שבת הגדול. כשבני ישראל היו בשעבוד מצרים לפני מכת בכורות, הצטוו לקחת להם שה לבית אבות שה לבית, וזה היה בעשירי לחודש ניסן שחל להיות בשבת והמצרים ראו את ישראל בעיצומו של שבת קודש לוקחים שה ולא הבינו עד ששאלו אותם מה המעשה הזה שאתם לוקחים. ענו להם, שהקדוש ברוך הוא עתיד להוציאם ממצרים על ידי שיכה בבכורי מצרים מכת בכורות. הלכו הבכורים אצל פרעה ואמרו לו: שלח את בני ישראל לפני שאנו נמות, ולא הסכים פרעה לשלח. התחילו אנשי מצרים נלחמים עם אנשי פרעה וזה שכתוב "למכה מצרים בבכוריהם", שהמצרים הוכו על ידי בכוריהם שלהם, ונס זה היה בשבת שלפני יציאת מצרים.
ועוד טעם מובא במדרש, שבאה שבת קודש לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לכל הבריות נתת בת זוג ולי אני שבת המלכה אין לי. אמר לה הקדוש ברוך הוא: עם ישראל הוא בן זוגך ואמר כך בשבת זו שהיו בן חורין זה הוא שבת הגדול.
טעם נוסף הוא בשל ההפטרה הנקראת בשבת זו ומסתיימת בפסוק "הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא".
טעם נוסף הוא בגלל שבשבת זו "הגדול דורש", קרי, מתקיימות בקהילות ישראל על ידי הרבנים דרשות לקראת פסח - בהלכה ובאגדה. נזכיר עיקרן בקצרה.
א. ראשית, איסור אכילת חמץ וכל מאכל שיש בו חשש לתערובת חמץ יש לבער לפני פסח ואין לקנות שום מוצר ללא כשרות לפסח, אפילו שמרכיבי המזון אינם חמץ. ואם נשארה כמות רצינית של חמץ שאי אפשר לסיים לפני הפסח או משקה (ויסקי, בירה וכו') יש למכור את החמץ על ידי רבני השכונה ורבני בתי הכנסת. וכן יש להקפיד שלא לקנות אחרי החג מחנות שאין לו אישור מכירת חמץ.
ב. ראוי ונכון שיהיה לכל אדם כלים מיוחדים לפסח, ואולם בכלים שאין אפשרות יש להכשירן לפי תשמישן. כלי חרס אין אפשרות להכשירו וכלים שמבשלים בהם כגון סירים וכו' יש להגעילם וכן הסכו"ם. כלי זכוכית: לספרדים יש להקל על ידי שטיפה והדחה ואולם לאשכנזים דינם ככלי חרס ואין להם תקנה.  מגשים של תנור קשה להכשירם וצריכים ליבון. לכן צריך שיהיו מגשים מיוחדים לפסח או שאפשרי על ידי מגשיות חד פעמי. התנור עצמו, לאחר שניקו אותו היטב, אין להשתמש בו יממה קודם. יש להדליק בחום גבוה כשעה ואז אפשרי להשתמש. מיקרוגל יש לנקותו היטב ולא להשתמש יממה קודם הכשרו ולאחר מכן להכניס ספל מים שירתח ויבעבע כרבע שעה ואז אפשרי להשתמש.
ג. בליל הסדר יש לנו כמה מצוות ומהן שתי מצוות עיקריות מן התורה. סיפור יציאת מצרים וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. ליל הסדר זה ליל העברת מסורת לבני המשפחה וקיום מצוות 'והגדת לבנך' כשכל המשפחה מוסבת מסביב לשולחן, ואפילו העני שבישראל מסב כבן חורין, ויוצאים ידי חובת מצווה זו על ידי קריאת ההגדה.
ד. מצוות אכילת מצה: יש להקפיד לאכול את הכזית מצה שחייבים שתהא מצה שמורה משעת קצירה ולא המצות הרגילות. יש לאכול את המצה ללא תוספת סלט או ממרח, ושעור אכילת המצה הוא כזית (29 גרם) שזה מתאים למשקל מצה רגילה מרובעת. בשעה שמברך על אכילת מצה והמוציא לחם מן הארץ יש לאכול שתי מצות ובהסיבה. ומי שקשה לו הדבר כגון זקן או חולה יש להקל בכזית אחד. לאחר מכן, כשיגיע ל'כורך', יש לכרוך את המצה עם חרוסת ומרור. יש לאכול כזית שלישית. ובסוף הסעודה לפני ברכת המזון אוכלים את האפיקומן זכר לקורבן פסח הרי לנו ד' כזיתים של מצה ואין לאכול אחר האפיקומן פיצוחים או פירות. יש לעשות כן לפני האפיקומן אולם בשתייה יש להקל.
ה. תקנו חז"ל שתיית ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה שנאמרו בגאולת מצרים. ארבע כוסות אלו צריך לשתותם לפי הסדר שתיקנן בהגדה: כוס ראשונה בקידוש ולכל אחד מבני הבית יהיה כוס יין בפני עצמו. כשגומרים את הקידוש יש לשתות הכוס ובהסיבה על צד שמאל. כוס שנייה על קריאת ההגדה. כוס שלישית לאחר ברכת המזון. וכוס רביעית אחרי ברכת הלל. ואם שתה ארבע כוסות זה אחר זה ברציפות לא יצא ידי חובה.
ו. מצוות אכילת מרור: זכר למה שמיררו המצריים את חיי אבותינו במצרים בעבודה קשה בחומר ובלבנים ויש שנוהגים באכילת מרור לצאת ידי חובה בחסה וצריך להיזהר מאוד בבדיקת החסה מתולעים בכל ימות השנה ובפרט בערב פסח שלא תהיה מצווה הבאה בעבירה. מצוי הדבר בירק ובפרט בחסה שלא נראים התולעים אלא על ידי בדיקה מאומצת ולכן ראוי לקנות חסה שגדילה על מצע ללא חרקים.
יהי רצון שנזכה לאכול מן הזבחים והפסחים בבניין בית המקדש, במהרה בימינו אמן. שבת שלום וחג כשר ושמח

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: