יום שלישי, 11 באוגוסט 2020, כ"א אב ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

מהו זמן ספירת העומר והאם מותר לאכול לפני כן? ומה הדין כאשר האדם יודע מראש שלא יצליח לספור את כל הימי

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אליהו חיים פנחסי

המצווה היא לספור תיכף בתחילת הלילה אחר צאת הכוכבים, ולכן יברך מיד, כשיזכור ולא ידחה את הספירה. ובדיעבד יכול לספור עם ברכה כל הלילה עד עלות השחר. 
יש אומרים, שחצי שעה לפני זמן ספירת העומר, היינו חצי שעה קודם השקיעה, אסור לאכול ארוחה קבועה - ורק אכילת עראי של פחות מ'כביצה' פת מותרת. ואם התחיל לאכול, יש אומרים, שכשיגיע זמן הספירה, חייב להפסיק ולברך ולספור, ויש אומרים, שאינו חייב להפסיק. וטוב לברך ולספור ואחר כך להמשיך לאכול. מותר לכתחילה לטעום פירות וכו' לפני ספירת העומר.
מי ששכח כל הלילה ולא ספר, יספור במשך היום עד השקיעה ללא ברכה, ובלילות שלאחר מכן יספור בברכה. אם נזכר אחרי השקיעה לפני צאת הכובבים (זמן צאת הכוכבים הוא שלוש עשרה דקות וחצי בשעות זמניות לאחר השקיעה), יספור מיד בלי ברכה, ויש מחלוקת, אם יכול לספור בשאר הימים בברכה, ונוהגים להקל בזה ויכול לספור בשאר הימים עם ברכה. 
נוהגים לספור בשחרית את ספירת העומר ללא ברכה.
אדם היודע, שיהיה אנוס ויצטרך לדלג יום אחד בימי הספירה, כגון שצריך לעבור לא עלינו ניתוח וירדימו אותו למשך כל הלילה והיום למחרת, יכול להתחיל ולספור עם ברכה, כיוון שכעת עושה את המוטל עליו, ואף אולי ישתנה המצב ויוכל לספור כל יום.
ימי ספירת העומר, שבהם אנו נמצאים, חל בהם אבל לאומי על אותם עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, שנפטרו בקיצור ימים ושנים. לכן אנו מחמירים על עצמנו ונוהגים דיני אבלות כגון: שלא מתחתנים ולא שומעים מוזיקה וכן אין מסתפרים, עד היום שבו פסקו מלמות, שהוא ל"ג בעומר, והספרדים מחמירים עד ל"ד בעומר לעניין נישואין ותספורת.
 אולם, אם יש סעודת מצווה, כגון ברית מילה או בר-מצווה, שהוא היום בו מלאו לנער י"ג שנה, מותר להשמיע מוזיקה. לעניין תספורת הראש, וכן גילוח הזקן - יש להחמיר לגברים שלא לגלחו כלל. אולם, נשים מותרות בתספורת וכן לילדים קטנים אין איסור. אדם שמוכרח להתגלח, מכל סיבה שהיא, מוטב, שיתגלח בערב שבת לכבוד השבת (ובכל מקרה יעשה שאלת רב).
מקורות: שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תפ"ט.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: