יום שלישי, 11 באוגוסט 2020, כ"א אב ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

פרשת בהר

סיוע לזולת

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב שלמה בן עזרא שליט"א

בפרשתנו אנו מוצאים את אחת המצוות החשובות לחיי חברה תקינה ובריאה והיא "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו". אם אחיך נקלע לקשיים או חלילה לפשיטת רגל או למצוקה כלכלית, מצווים אנו להחזיק את ידו ולא ליתן לו ליפול במצבו הקשה, לסייע לזולת בגמילות חסדים בשעת מצוקתו וכדברי רש"י: "אל תניחהו שירד וייפול ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו משעת מוטת היד. למה הדבר דומה? למשא שעל החמור. עודנו על החמור, אחד תופס בו ומעמידו, נפל לארץ חמישה אין מעמידים אותו". כמה חשובה מצווה זו בפרשתנו.
בראש השנה קוצבים לאדם כמה הפסדים ונזקים יהיו לו במשך השנה וכמה כסף ירוויח. ואולם, מי שיש לו שכל והיגיון נותן מכספו לעניים וממילא הוא זוכה גם במצווה וגם ניצול מצרה, שהרי סוף סוף הכסף יצא ממנו. אבל אם הוא מקמץ את ידו, נוטלים ממנו את כספו בצורה הגרועה, וזה כוונת הפסוק בתהילים "אשרי משכיל אל דל" - שמשכיל הוא לתמוך בעניים וליתן מכספו לצדקה; "ביום רעה ימלטהו ה'" - שאם נגזר עליו לסבול הפסדים שונים הרי בגלל הצדקה שעשה ימלטהו ה' מכך, אבל אם לא השכיל ולא נתן צדקה בשעה שחברו נזקק, הרי "ביום רעה" יוציא את כספו ואין מי שיצילנו מכך.
הגמרא מספרת כי בליל ראש השנה ראה ר' יוחנן בחלומו שבני אחותו, שהיו סוחרים גדולים, מגיע להם הפסד בסכום גדול בנכסיהם בשנה זו. מה עשה ר' יוחנן? היה הולך אצלם מזמן לזמן ומגייס אותם למעשי צדקה - פעם לפדיון שבויים, פעם לחתונת יתומים, וכל פעם לסיבה אחרת, עד שהוציא מהם סכומים גדולים לצדקה. לבסוף סירבו לתת לו בטענה וכי אנחנו הסוחרים היחידים בשוק? יש עוד סוחרים שיפנה אליהם. בסוף אותה שנה העלילו עליהם עלילה ונלקחו למעצר, הלך ר' יוחנן לבקר אותם במקום מעצרם אמר להם אין לכם מה לדאוג עליכם לשלם קנס בסך כך וכך ותשתחררו, וזה הסכום שלא רציתם לתת לצדקה, וכך היה נגזר עליהם לשלם סך מסוים באותו סכום שנקב בו ר' יוחנן, ואז גילה להם את חלומו. אמרו לו ומדוע לא אמרת לנו והיינו נותנים לך את כל הסכום שדרשת? ענה להם ר' יוחנן שאם הייתם יודעים, לא היה לכם שום שכר.
לפעמים האדם חושב, וכי מה אני לשכת הרווחה שפונים אליי בבקשה לסיוע למשפחה במצוקה? הרי אני בקושי מצליח להתמודד עם הוצאות ביתי וכיצד אוכל גם לתרום לצדקה? אמת הדבר, אבל אם יחשוב, הרי וודאי שנגזר עליי כל מיני הפסדים שבעל כורחי אצטרך להוציאם, אם כן מדוע שלא אתן אותן כהוצאה לצדקה? ומה עוד שאומרים חז"ל על הפסוק "עשר תעשר" עשר את כספך בשביל שתתעשר וזה אחת המקומות שאומר הקב"ה "ובחנוני נא בזה", שמותר לנסות את הקדוש ברוך הוא אם יפריש מעשרות מהכנסותיו לצדקה, שיראה ברכה בעמלו. מותר לנסות את הקדוש ברוך הוא בהפרשת הצדקה על מנת שיתעשר.
וסיוע לזולת לפעמים אינו רק הכסף אלה בעצה טובה, בסיוע עם הילדים, בשמירה על הילדים בשעה שהאימא עסוקה או חלילה אחד מבני הבית חולה או בסיוע בקניות מהמכולת אם השכנים אנשים מבוגרים שקשה להם היציאה מהבית. וכדאי להתעניין באנשים מוגבלים אלו במה אפשר לסייע להם, כי הרי לצערנו אי אפשר להסתמך רק על שרותי הרווחה שיעשו זאת ולכן מצוות "והחזקת בו" יכולה להתקיים לא רק בכסף, אלאה במעקב אחרי הנזקקים ודאגה לשלומם. רק כך ניתן לקיים בתוכנו חברה בריאה.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: