יום שני, 13 ביולי 2020, כ"א תמוז ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

פרשת במדבר

ייחוסו של עם ישראל

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב שלמה בן עזרא שליט"א

"וידבר ה' אל משה: שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם". ציווי לספור כל אחד ואחת מבני ישראל.
"וידבר ה' אל משה ואהרון לאמר איש על דגלו באתת לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו". ספר במדבר נקרא 'ספר הפקודים' שבו מונים כל אחד ואחת מבני ישראל ונושא נוסף הוא "איש על דגלו יחנו בני ישראל". מהי החשיבות שהתורה מייחסת למניין בני ישראל וכל שבט ושבט וחניית הדגלים?
אומר ה'מדרש רבה' "בשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני, ירדו עימו כ"ב רבבות של מלאכים והיו כולם עשויים דגלים דגלים. כיוון שראו אותן ישראל התחילו מתאווים לדגלים אמרו הלוואי כך אנו נעשים דגלים כמותן.
כיום אנו רגילים לקטלג את האדם למגזר ממנו הוא מגיע – ספרדי, אשכנזי... וגם בתוך המגזר מחולק לתתי קבוצות -בן תורה, חסיד (ואיזה חסיד?) בעלי תשובה, חסיד ברסלב וכו'. לא נותנים את הייחודיות של העם בפני עצמו. נכון הדבר שיש מקום וחשיבות מהיכן האדם מגיע ומה ייחוסו כמו שאמר הקב"ה לאומות העולם "הביאו ספרי יוחסין", מפני שזה האלף הראשון, שיהא בית קיבול שורשים למשפחה ולאחר מכן באה האישיות של האדם בפני עצמו ומה הן יכולותיו.
המשמעות של דגלים היא לאור המצב שבו כל שבט ידע את מקומו - מי במזרחו של אוהל מועד ומי במערבו. באה התורה ואומרת לנו שכל דגל ודגל, כל שבט ושבט, יעמוד כשבמרכז הוא מול אוהל מועד שמשם יוצאת ההכוונה לחיי האדם.
"ויתיילדו על משפחותם לבית אבותם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגולגלותם". על כך אומר רש"י "הביאו ספרי יוחסין כל אחד להתייחס לשבטו". ניתן לבאר דברי רש"י לפי המדרש, שבשעה שקיבל הקדוש ברוך הוא את פיהם ואומר להם "הביאו ספרי יוחסין שלכם" שנאמר "הבו לה' משפחות עמים". כשם שבני ישראל מביאם לכן מנאם הכתוב אחרי המצוות, שלא זכו ליטול את התורה אלא בשביל ייחוסיהן. הרי לפנינו שהגורם העיקרי לקבלת התורה הוא ייחוס עם ישראל לאבות.
בשעה שבאו אומות העולם לפני הקדוש ברוך הוא בתלונה מדוע קיבלו בני ישראל את התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הרי סיבבתי אחריכם ולא רציתם. שאלתם תורה זו מה כתוב בה וכו' ולא רציתם ועם ישראל ענו 'נעשה ונשמע'. והם שואלים מדוע לא כפית עלינו את ההר כגיגית כמו עם ישראל? עונה להם הקדוש ברוך הוא "הראשונות ישמיעונו. שבע מצוות בני נח שקיבלתם האם קיימתם? יבוא נמרוד ויעיד על אברהם אבינו, יבוא לבן ויעיד על יעקב אבינו, תבוא אשת פוטיפר ותעיד על יוסף". הרי מפורש שללא היוחסין לא הייתם מקבלים את התורה.
והשאלה היא מה הקשר בין הייחוס לקבלת התורה? וכי בשביל שהאבות קיימו את התורה יש זכות לבניהם או להיפך? הגויים בשביל אבותיהם שלא קיימו אינם זכאים?
התשובה היא, שכדי לקבל את התורה אין בן אנוש יכול לעמוד בקיום התורה אילולא תכונות מיוחדות שירש מאבותיו בשורש נפשו וטבעו. זהו עניין הייחוס - כלי קיבול לקבלת התורה.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: