יום חמישי, 28 במאי 2020, ה' סיון ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

חג השבועות

תנאים לקבלת התורה

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב שלמה בן עזרא שליט"א


ידוע הדבר שבחג השבועות אנו קוראים את מגילת רות והרבה טעמים נאמרו כתשובה לשאלה מה למגילת רות ולחג מתן התורה. ומצאתי להגר"מ שוואב זצ"ל בספרו 'מערכי לב' שכתב, הרי ידוע שכלל ישראל נתגיירו בשעת קבלת התורה ומרות המואבייה אנו לומדים את סדר קבלת הגרים לעם ישראל. רות, שזכתה להעמיד את מלכות בית דוד, משמשת לנו דוגמא כיצד בת מלך שרצתה להתגייר עזבה את כל הרכוש והעושר שהיו לה בבית אביה ומפקירה את כל הטוב שהיה לה כדי להצטרף לעם היהודי והרגישה שזו היא דרך האמת.
גם רות וגם ערפה רצו להתגייר אבל בסופו של דבר ערפה הפנתה עורף ושבה לבית אביה ולעומתה רות עמדה בכל הניסיונות הקשים ועל אף כל הדחיות של נעמי חמותה לא נשברה ולא נתייאשה. הרי  לנו שאפשר לזכות בתורה אך ורק על ידי עמידה איתנה ומי שמתעקש שעל אף כל הייסורים והקשיים רצונו להיות יחד עם עם ישראל - סופו של דבר שהוא מצליח, שהרי נעמי תחילה אמרה לכלותיה רות וערפה מדוע לכן להצטרף לאומה העברית? הרי אין דרכן של בנות ישראל לילך לתיאטראות ולקרקסאות וכל זה כדי שיתייאשו. אמרה לה רות "באשר תלכי אלך".
דבקותה של רות בנעמי מהווה דוגמא נפלאה לקבלה לעם היהודי בעוד ערפה משתכנעת מדבריה ההגיוניים של נעמי שלא כדאי לה להצטרף לאומה מוכה וחבולה וכל האיסורים שיש בתורה, מתעלה רות על עצמה ונשבעת "כי המוות יפריד ביני ובניך". בדבריה אלה היא כוללת התחייבות לקבל על עצמה את כל הנהגותיה של נעמי וכן ויתור על אורח חיים שהייתה רגילה אליו והליכה לקראת חיים עם אישה זקנה שירדה מגדולתה.
דומה הדבר לעם ישראל בשעה שאמר להם הקדוש ברוך הוא אם רוצים את התורה. מה השיבו? "נעשה ונשמע", ללא שום הגיון ולפני ששמעו מה האיסורים או המצוות, מיד מקבלים התחייבות של עשייה ולכן אומר המדרש מיד ירדו מלאכי השרת וקשרו כתרים לישראל על תשובתם זו. 
כך זוכה רות המואבייה לקראת הכתרתה כאמה של מלכות בית דוד ברגע שקיבלה על עצמה להידבק בנעמי. וחושפת לנו המגילה את התנהגותה של רות, ההולמת את מי שקיבל על עצמו את מצוות התורה ב"נעשה ונשמע" מתוך התבטלות גמורה לדעת תורה ואינה עושה דבר ללא נטילת רשות, שהרי קודם יציאתה ללקוט בשדה החיטים, שדבר זה חיוני למחייתה, היא שואלת את נעמי ורק אחרי שאמרה לה "לכי ביתי". 
ומוסיף הכתוב ואומר "ותלך ותבוא ותלקט" מהו כפל הלשון "ותלך ותבוא"? אומרת הגמרא בשבת, הלכה וחזרה ושוב הלכה משום שלא מצאה בנות צנועות בחבורה כדי שתוכל לאסוף איתן, וכאשר סוף סוף מצאה בני לוויה מתאימים, הגיעה עימהם לחלקת השדה של בועז. וכאן יש לנו גילוי נוסף, מתעכבת היא בביתה כדי למצוא חבורה מתאימה וחשבה היא שהיא מתעכבת, אבל זה גרם לה שהגיעה בשעה שבועז נמצא בשדה ומה כתוב לאחר זה? "ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים למי הנערה הזאת". 
וכבר שואלים המפרשים ז"ל, וכי דרכו של בועז לשאול על הנשים? התשובה היא, כיוון שראה את התנהגותה המיוחדת ואת צניעותה, שכל הנשים בשעת הקצירה שוחות ומתכופפות וזו יושבת ומלקטת; כל הנשים משחקות עם הקוצרים וזו מצנעת את עצמה; וכל הנשים מלקטות בן העומרים וזו מלקטת מן ההפקר - זכתה רות ויצא ממנה דוד המלך ע"ה שיום פטירתו חל בחג השבועות וממנו ייצא משיח בן דוד שיושיע את ישראל וכל זה בזכות מסירות הנפש המיוחדת של רות המואבייה.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: