יום שלישי, 11 באוגוסט 2020, כ"א אב ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

המתנה בין אכילת חלב לבשר

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אליהו חיים פנחסי

מי שאכל גבינה רגילה או שתה חלב ורוצה לאכול אחר כך בשר, אין צריך להמתין כלל. ויש מחמירים להמתין חצי שעה עד שעה לאחר אכילת הגבינה.
אף שאין שיעור זמן להמתנה, מכל מקום עליו להקפיד: א. לקנח ולהדיח פיו יפה (כגון צחצוח שיניים, או אכילת דבר פרווה). ב. שיהיו ידיו נקיות לגמרי. וכששתה חלב או שאכל על ידי מזלג, די לו בהדחת הפה בלבד.
מעיקר הדין מותר לאכול מאכלי חלב ואחריו לאכול בשר, באותה סעודה. ויש מחמירים לברך ברכת המזון בין החלב לבשר.
גבינה קשה: הפוסקים בדורות הקודמים שיערו 'גבינה קשה' על פי הזמן שהגבינה הועמדה להבשלה, שבדרך זו היא נעשית קשה יותר ועיכולה אורך זמן רב, והגדירו זאת במשך הבשלה של שישה חודשים. כיום, רוב הגבינות הצהובות מוכנות בתהליכים מהירים שאורכם בן חודש לחודשיים, ועל פי הגדרה זו אין צריך להמתין אחר אכילתה. אולם יש הטוענים שאין זה תלוי בזמן ההבשלה, אלא במבנה החומר וקשיותו, וכן באחוז השומן שבגבינה.
הטעם להמתין לאחר אכילת גבינה קשה - כיוון שהגבינה מתולעת או שהועמדה בקיבה, טעמו נמשך בפה זמן רב וכן משום שהגבינה קשה הרי היא נכנסת בין השיניים, ולאחר שש שעות נחשבת כמעוכלת ואין עליה שם גבינה.
אין הבדל בין אם הגבינה חדשה או ישנה ותיכף לאחר אכילת הגבינה (באופן שמקנח ידיו ופיו), מותר לאכול בשר.
יש מחמירים בגבינה קשה או גבינה מתולעת שעברו עליה ששה חודשים להמתין שש שעות. וכן מנהג בני אשכנז. ויש מחמירים בגבינה קשה אף כשלא נשתהו ששה חודשים.
גבינה צהובה - בין קרושה ובין מותכת - ששהתה ששה חודשים יש להמתין אחריה (לדעת המחמירים) שש שעות כדין גבינה קשה.
אכל תבשיל שמעורבת בו גבינה צהובה שנתבשלה כגון פיצה (לשיטת המחמירים), לא יאכל בשר עד שיעברו שש שעות ויש מקילים שדינה כגבינה רכה.
גבינה צהובה של ימינו שמבשילה פחות משישה חודשים, אף על פי כן נהגו בני אשכנז להמתין שש שעות. ויש מקילים הסוברים שגבינה קשה אינה מצויה בזמננו, כי אם בגבינות המיוחדות ותלוי בכל גבינה וגבינה לפי איכותה וכמות השומן שבה.
גבינה מלוחה: יש מחמירים בגבינה מלוחה שדינה כגבינה קשה ועליו להמתין שש שעות. וכן הדין לעניין גבינה 'בולגרית'.
חמאה: דינה כשאר מאכלי חלב, ואין צריך המתנה.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: