יום שלישי, 11 באוגוסט 2020, כ"א אב ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

פרשת בלק

הקנאה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב שלמה בן עזרא שליט"א

בפרשתנו אומר בלעם הרשע "אם ייתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה' וכו". אומר התנא במסכת אבות "כל מי שי בו ג' דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ע"ה וג' דברים אחרים הרי הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה - מתלמידיו של אברהם אבינו; עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה - מתלמידיו של בלעם הרשע.
אם אנו רואים שני אנשים גדולים רמי מעלה ונכבדים ואולם השוני ביניהם הוא שאחד יש בו ג' מידות טובות - עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. ולעומתו השני ההיפך הגמור - הרי בוודאי נחליט שהראשון נעלה על השני והרי הוא הצדיק והקדוש והשני לא. אולם התנא במסכת אבות יש לו חלוקה אחרת, חדה כתער וחריפה מאוד, שההבדל בן שני אנשים הללו שהראשון הוא מתלמידיו של אברהם אבינו ולעומתו השני הרי הוא תלמידו של בלעם הרשע.
ואם נתבונן במידות הללו נראה מהי "עין טובה". רש"י מפרש זאת בזה שאין לו קנאה על חברו וחביב עליו כבוד חברו. וכדברי הרמב"ם: עין טובה הרי הוא מי שמסתפק במה שיש לו וממילא אינו מקנא באחרים ולכן עינו תמיד היא "עין טובה". "רוח נמוכה" זו היא ענווה, אדם שלא מחזיק בעצמו שאין מי שמבין יותר ממנו, אלא מוכן ומזומן לשמוע וללמוד מאחרים. "נפש שפלה" פירושו שמשפיל עצמו בן האנשים ומעורב בין הבריות, אלו המידות שנרכשות מבית מדרשו של אברהם אבינו ע"ה.
ולעומת זה, המידות הרעות מבית מדרשו של בלעם הרשע הן "עין רעה". על זה כתב הרמב"ם: החריצות לקנות ממון. מדהים הדבר, הרי אינו אומר מי שגוזל ממון או מתאווה לממון חברו, אלא אפילו אדם שכל הונו בא לו בניקיון כפיים ובעמל קשה בכל זאת הרי זו עין רעה והוא מתלמידיו של בלעם הרשע. 
הרי הדבר מחריד לשמוע שהחרוץ לאסוף ממון ולצבור נכסים - אפילו ביושר - הרי הוא רשע ומתלמידיו של בלעם. הרי זה נגד כל המוסכמות הקיימות היום, שאדרבה, מצדיעים אנו לאדם מצליח שאסף את הונו ביגיע כפיו וביושר ואומרים כל הכבוד ומגיע לו. אבל לא כך רואה התנא באבות את הדבר. לפי הסברו של הרמב"ם, אדם המתאווה לאסוף ממון הרי הוא בעל עין רעה. ואדרבה, האדם צריך לדאוג למה שהוא צריך כדי מחייתו וצרכיו ולא אסיפת הרכוש.
והמידה הגרועה הנוספת היא "רוח גבוהה". פירושו: גאוותו של בלעם הרשע היא שהביאה אותו לידי חורבנו. אפילו אדם שהתורה מעידה עליו "ויודע דעת עליון", שדרגת נבואתו של בלעם הרשע הייתה גבוהה יותר ממשה רבינו וידע את האמת שהרי התפלל ואמר "ותהי אחריתי כמוהו", רצה למות כיהודי. בכל זאת הרוע נשאר בו ובשעה שרצה ללכת אמר לבלק בוא ואתן לך עצה איך להחטיא את ישראל. וכל הדרך הרעה הזאת יסודה הוא במידות הרעות שסובבו את בלעם הרשע.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: