יום שלישי, 11 באוגוסט 2020, כ"א אב ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

בשר וחלב

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אליהו חיים פנחסי

סיר בשרי שאינו בן יומו (עברו יותר מ-24 שעות), שבישלו בו מאכל חלבי, אפילו רוב התבשיל החלבי נעשה מתבלין ודברים חריפים, כיוון שהסיר אינו בן יומו, התבשיל מותר אפילו בהפסד מועט. ולדעת בני אשכנז יש להחמיר.
סיר בשרי שהרתיח בו חלב או להיפך, והוא מסתפק אם עברו עליו מעת לעת (24 שעות) מזמן בישול הבשר, באופן שעבר עליו לינת לילה, יש להתיר את התבשיל. ויש מחמירים.
כף חלבית בת יומה בחלב רותח, שתחבו אותה בסיר בשרי רותח שהיד סולדת (וכן להיפך), אף על פי שהכף הייתה צוננת, המאכל נאסר והכף חייב הגעלה וכן הסיר. ואם היה בתבשיל פי שישים כנגד אותו חלק מהכף שנתחב לסיר, המאכל מותר ואף הסיר לא נאסר אך הכף חייב הגעלה, כיוון שבלוע בו בשר וחלב.
סיר של בשר בן יומו, שבישלו בו דבר פרווה ותחבו בסיר כף חלבית בת יומה, ואין הכף נגעה בגוף הסיר (לא בדפנות ולא בתחתית), אפילו אין במאכל הפרווה שישים כנגד הכף, הכול מותר.
כף חלבית שאינה בת יומה, ותחבו אותה בסיר בשרי, הסיר והתבשיל מותרים והכף צריכה הגעלה, כיוון שהיא בלועה מבשר וחלב.
אם תחב כף חלבית בת יומה לתוך התבשיל של בשר שתי פעמים ברצף, ולא עלה על טעותו כי אם לבסוף, צריך לשער ב' פעמים שישים כנגד מה שתחב מן הכף כאילו היו כאן שתי כפות נפרדות. אבל אם לאחר שתחב את הכף פעם אחת, נודע לו והתבטל בשישים, ולאחר מכן חזר ותחב פעם שנייה, חוזר ומתבטל באותם שישים עצמם. ואם תחב ג' פעמים או יותר אפילו לא נודע אלא לבסוף, די בביטול ב' פעמים שישים, ואין צריך שישים כנגד כל פעם שתחב את הכף.
מי שהיו לו שתי כפות דומות אחת של בשר ואחת של חלב, ולקח אחת מהן וניער בה תבשיל של חלב ואינו יודע באיזה כף השתמש, הכול מותר ואף הכף אינה צריכה הכשרה, וכן להיפך.
תחבו כף חלבית בת יומה בקערה של תבשיל בשרי רותח, אך הבשר נמצא בכלי שני (שאינו מבליע ואינו פולט), מותר התבשיל אפילו אם אין שישים נגד מה שנתחב מן הכף. אולם לדעת בני אשכנז נראה להחמיר.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: