יום שלישי, 11 באוגוסט 2020, כ"א אב ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

צום שבעה עשר בתמוז: על חמש צרות שאירעו בו

השבת, לפי התאריך העברי, חל צום י"ז בתמוז * צום שחל בשבת (למעט כיפור), נדחה ליום ראשון * מה אירוע ביום הזה שבגללו אנו צמים?

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

מערכת 'מבשרנט'

צום שבעה עשר בתמוז פותח את תקופת האב בת 21 הימים, על חורבן בתי מקדשינו. מדהים לגלות, כי ביום זה אירעו צרות שונות לעם ישראל, ולפיכך, נברר במאמר זה מה יש בו, שהוא נושא בחובו מאורעות עגומים כל כך. 

בגמרא בתענית (כ"ו:), נכתב כי חמישה מאורעות התרחשו באריך י"ז בתמוז:

א. משה רבנו שבר את הלוחות הראשונים ברדתו מהר סיני, לאחר שראה שישראל חטאו ועשו את העגל.

ב. קרבן התמיד בוכטל לפני חורבן בית ראשון; אף על פי שירושלים הייתה במצור, הקריבו בה את קרבנות התמיד מידי יום, עד שבי"ז בתמוז כלו הכבשים (ערכין י"א:, רש"י ד"ה 'בטל'; ע"פ רש"י בתענית [כ"ו:, ד"ה 'ובטל', הפסיקו את ההקרבה עקב גזרת המלכות).

ג. נפרצה חומת ירושלים לפני האויבים הצרים עליה בראשותו של טיטוס, בתקופת חורבן בית שני.

ד. השר היווני אפוסטומוס שרף את התורה בתקופת שלהי בית המקדש השני (תענית, פרק ד', משנה ו', פירושת 'תפארת ישראל, אות מ"ב). יוסף בן מתיתיהו (מלחמות היהודים ב'), מתאר את המאורע: "ואחד מאנשי הצבא מצא ספר תורה באחד הכפרים וקרע אותו ביד רמה והשיליכהו אל האש כשהוא מחרף ומגדף. בירושלמי (תענית, פרק ד', הלכה ה'), מובאת מחלוקת היכן התרחש מאורע זה. רב אחא אמר שמעבר לנהר לוד ורבנן אמרו שמעבר לנהר טרלוסא.

ה. הועמד פסל בהיכל. יש אומרים שזה הצלם שהעמיד מנשה מלך יהודה בבית המקדש הראשון; ויש אומרים שאותו אפוסטומוס הרשע ששרף את התורה, הכניס צלם לבית המקדש השני (ירושלמי, שם).

היש מכנה משותף לפחות לחלק מהמאורעות הנ"ל? היש סמליות בעומקם של המאורעות, שמתוכה נבין מדוע נקבע יום זה לפתיחת שלושת השבועות של בין המיצרים?

כידוע, בתקופת בית שני היו ישראל עוסקים בתורה ובמצוות, ובכל זאת חרב בגלל שנאת חינם (יומא, ט:). האדמו"ר מסוכטשוב, בעל ה'שם משמואל' (פרשת בלק, תרע"ד) כתב, כי כלל גדול הוא, שכל זמן שישראל כולם מאוחדים, אין הם צריכים לפחד כלל, ואילולא היה ביניהם פירוד לבבות ושנאת חינם, לא הייתה יכולה להתרחש הגלות המרה, הנמשכת עד ימינו.

זו הסיבה, שראשית הצרות היו דווקא בי"ז בתמוז, משום ביום זה נשברו הלוחות עקב חטא העגל, כמתואר בספר תהילים (ק"ו, 20): "וימירו את כבודם בתבנית שור". השור מורה על פירוד. קרניו עשויים שכבות שכבות ולא בתבנית אחת (ראש השנה, כ"ו.). פירוד זה, שהיה ביניהם, גרם שיהיו להם אלוהות הרבה, ודבר זה גרם לשבירת הלוחות, שנעשו ונכתבו ביד הקדוש ברוך הוא, והיו הדיברות הכתובים בו חמישה מול חמישה, כנגד עשר כיתות ישראל, כפי שעמדו בכניסתם לארץ (פרשת 'ניצבים'), להורות על התאחדות כל כיתות ישראל. ובגלל חטא העגל נשתברו לוחות אלו ונפרדה אחדות ישראל.

מאורע זה הביא שביום זה נבקעה העיר. עיר שאין לה חומה, ישיבתה נפוצה ופרוזה, ושכונותיה מרוחקות זו מזו (מגילה ב:, רש"י ד"ה 'הפרזים'). החומה תוחמת את העיר ומאחדת את השוהים בתוכה, ובאין חומה הם מפורדים.

מכאן ריבוי הצרות שביום זה, כי באין אחדות, העם פרוץ לתלאות וצרות. זו היא הסיבה שפתיחת ימי האבלות נקבעה ליום זה - להורותינו כי שורש החורבן וסיבת אורך הגלות, הם השנאה והפירוד. ורק אם נתאחד כולנו, כאיש אחד בלב אחד, נזכה לגאולה שלמה.

מתוך 'ותן חלקנו', שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ט, תמוז תשע"ב, עמ' 185-186.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: