יום שלישי, 29 בספטמבר 2020, י"א תשרי ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

פרשת מטות

הכרת הטוב

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב שלמה בן עזרא שליט"א

בפרשתנו אנו רואים איך הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו ע"ה "נקום את המדיינים אחר תיאסף אל עמך". אומר המדרש, שפטירתו של משה רבנו מתעכבת עד אשר יילחם משה עם מדיין וינקום את נקמת ה' במדין, ואילולי ביקש משה רבינו שלא למות הרי שלא היה מת, שאמר לו הקדוש ברוך הוא: אם אין אתה מתנקם בשונאיהם של ישראל, אין אתה מת, והיה יושב עשרים שנה או שלושים שנה (ביטוח חיים מאין כמותו...). אלא אמר משה: אין רשות בידינו לעכב את מצוות הבורא ומיד "וידבר משה אל העם לאמור היחלצו מאתכם וכו'" (ילקוט שמעוני).
כמה אפשר להתפעל מגודל מעשהו של משה רבנו ע"ה, שנאמר לו מפורש מאת הקדוש ברוך הוא, שכל זמן שאינו מתנקם בשונאיהם של ישראל אינו מת, וזה מה שאומרים חז"ל, שבני ישראל נמנעו מלצאת למלחמה עד שנמסרו בעל כורחם, שיידעו שבזה תלויה פטירתו של משה רבנו ורצו למנוע את פטירתו.
והשאלה היא מדוע עשה כן משה רבינו? התשובה היא "לתת נקמת ה' במדיין". הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו "נקום נקמת בני ישראל" שעיקר הנקמה היא משום כבודן של בני ישראל, ואולם עיקר שאיפתו ומסירות נפשו של משה רבינו היא "נקמת ה' במדיין", שהעיקר הוא לכבודו של ה' יתברך.
נשאלת השאלה, אם זו מצווה כל כך חשובה לנקום נקמת ה', שזה כבוד ה' יתברך, מדוע משה שולח  למלחמת המצווה את פנחס ואת אלעזר ואין הוא יוצא בעצמו למלחמה כפי שנצטווה על ידי ה'? כמו שאומר המדרש "וישלח אותם משה". הקדוש ברוך הוא אומר למשה "נקום נקמת המדיינים" מצווה על משה עצמו והוא שולח אחרים? אלא לפי שגדל במדיין. אמר משה אין זה ראוי שאני אלחם במדיין, ארץ שגדלתי בה ונהניתי ממנה והכנסת אורחים שהייתה לי על ידי בנות יתרו, כמו שאומרים חז"ל "בור ששתית בו מים אל תשלך בו אבן", לכן ביקש את פנחס ואת אלעזר שהם יקיימו את מצוות ה' יתברך.
הרי לנו מהי המחויבות של האדם למי שהוקיר לו טובה, הרי משה מקיים את המצווה הזו ומוסר את נפשו ויודע שאחרי קיום המצווה הרי הוא מפסיד את ביטוח החיים שיש לו מאת הקדוש ברוך הוא. בד בבד אין הוא מקיים את המצווה בפועל אלה רק על ידי שליחים וכל זה משום הכרת הטוב.
אם נתבונן מי הם אותם בני מדיין ומהי המשמעות שנהנה מהם, הרי הם שהחטיאו את ישראל והרגו עשרים וארבע אלף - עוול כזה נורא לעם ישראל. האם אנו מחויבים להכיר טובה לאומה רשעה זו התשובה היא כן, שעל אף כל החשבונות - בור ששתית בו מים אל תשליך בו אבן ולא מחמת שהבור נפגע אלה זו היא מידה לחנך את האדם עצמו.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: