יום שני, 24 בפברואר 2020, כ"ט שבט ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

כיצד צריך לנהוג באמירת הסליחות? האם מותר לאכול קודם לכן?

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אליהו חיים פנחסי

חודש אלול הוא חודש התשובה. אנו מתקרבים לקראת סיום השנה, ויש לערוך חשבון נפש, למשמש ולפשפש במעשינו, לראות במה אנו חסרים - ולתקן את מעשינו וכן גם במצוות שאנו מקיימים, יש לבחון, כיצד אנו עושים אותם - והאם יש לבצע בהם מקצה שיפורים.
בראש השנה יושב בורא העולם על כיסא הדין וגוזר, איזו שנה תבוא עלינו. וכל התפילות וסדרי התשובה של חודש אלול באים להקדים תרופה למכה, שכן עד שלא נגזרה הגזרה על האדם - עדיין יכול לבטלה בקלות על ידי התשובה. אולם לאחר שנגזרה הגזירה - אזי קשה יותר לבטלה. ועל כן בחודש אלול אנו מתחזקים גם באמונה ובתורה, בתפילה ובמתן צדקה, ומתוך כך אנו באים לפני הקדוש ברוך הוא לדין, ובעזרת השם יגזור עלינו שנה טובה ומבורכת.
מנהג הספרדים לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ועד ליום הכיפורים (למעט ראש חודש אלול, שבת וראש השנה).
ואילו מנהג האשכנזים, לומר סליחות מיום ראשון שלפני ראש-השנה, בתנאי שיישארו לפחות ארבעה ימים של אמירת סליחות לפני ראש-השנה, ואם לא נותרו ארבעה ימים ממוצאי שבת ועד ראש-השנה, אזי מתחילים באמירת סליחות במוצאי שבת לפני כן. אולם, מתחילת חודש אלול תוקעים בשופר לאחר התפילה, מפני שהשופר מעורר לתשובה, ומוסיפים את המזמור: "לדוד ה' אורי וישעי" (תהילים כ"ז).
הזמן הטוב ביותר לאמירת סליחות הוא באשמורת הבוקר, בשעה שהיא עת רצון, קודם התפילה עם הנץ החמה.
תיקון חצות קודם לסליחות ולתלמוד תורה. ועל כן, אם לא נותר לאדם זמן גם לתיקון חצות וגם לסליחות, יקדים לומר תיקון חצות, אף אם יפסיד בכך את אמירת הסליחות.
אמירת סליחות צריכה להיות בכוונה, בנחת ובמיתון, ובמיוחד יש לכוון באמירת שלוש עשרה מידות. ולכן אותם הנוהגים לומר סליחות במהירות רבה ובחופזה, לא יפה הם עושים וצריכים לבטל מנהגם. אותם הקמים באשמורת הבוקר קודם עלות השחר לאמירת סליחות, ורוצים לטעום מיני מזונות קודם אמירת הסליחות, מעיקר הדין מותר והמחמיר שלא לטעום דבר מאכל אפילו קודם עלות השחר, כדי לחוש לדברי הזוהר הקדוש, תבוא עליו ברכה.
אחרי שעלה השחר, אסור מן הדין לטעום כל דבר מאכל, שאסור לאכול קודם תפילת שחרית. אבל לשתות תה או קפה אפילו עם סוכר - מותר אפילו לאחר שעלה עמוד השחר. וכן מותר לשתות קפה עם מעט חלב, רק שיאמר קודם לכן ברכות השחר. ואף אדם, שלא טועם כלום, וקם לאמירת סליחות, דעת מרן, שיברך את ברכות התורה קודם לכן ואילו לדעת הרמ"א מן הדין מותר לקרוא פסוקי תחנונים בלי ברכות התורה. מכל מקום המנהג הוא להקדים את ברכות התורה לפני הסליחות.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: