יום שישי, 10 ביולי 2020, י"ח תמוז ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

על מה צריך להקפיד באמירת סליחות?

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אליהו חיים פנחסי

צריך לברך ברכות התורה קודם אמירת הסליחות, מפני הפסוקים הנאמרים בסליחות.
הסליחות שניתקנו בלשון ארמית, כגון: רחמנא, דעני לעניי, ענינן, מחי ומסי וכו' אין ליחיד לאומרם, מפני שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי. אבל כשיש עשרה מישראל, אין הצבור זקוק לעזרת מלאכי השרת, כי השכינה שורה עימהם.
אין היחיד רשאי לומר שלוש עשרה מידות של הפסוק: "ויעבור ה' על פניו" (שמות ל"ד, ו') בדרך תפילה ובקשת רחמים, אבל רשאי היחיד לאומרם בטעמי המקרא דרך קריאת פסוקים בלבד.
אין לכפול את הפסוק "שמע ישראל", שאומרים בסליחות, אלא השליח ציבור אומר את הפסוק פעם אחת, והציבור עונים אחריו גם כן פעם אחת, ולא יותר.
עיקר אמירת הסליחות צריכה להיות בכוונה ובנחת ובמיתון ובהכנעה יתירה, ובפרט כשאומרים את י"ג מידות. וצריך להבין מה שמוציא מפיו, בלב נשבר ונדכה. ולכן הנוהגים לומר: עננו אבינו עננו, ועשה למען שמך במהירות רבה ובחופזה, לא יפה עושים, וצריך לבטל מנהגם ולאומרם במיתון.
החי ייתן אל ליבו בעת אמירת הווידוי והסליחות, לפשפש ולמשמש במעשיו ולחזור בתשובה שלמה, ולהוסיף מצוות ומעשים טובים, בהתקרבו ליום הדין, יום שבו שוקלים זכויותיו ועוונותיו של כל אדם.
חסידים ואנשי מעשה בודקים את התפילין שלהם בחודש אלול.
נוהגים, שהכותב מכתב לחברו בחודש אלול, כותב בתחילת המכתב: "לשנה טובה תכתבו ותחתמו".

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: