יום רביעי, 30 בספטמבר 2020, י"ב תשרי ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

על מה צריך להקפיד באמירת סליחות?

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אליהו חיים פנחסי

כאשר אין זמן לומר גם תיקון חצות וגם סליחות - אזי תיקון חצות קודם לסליחות - ואף לתלמוד תורה. ועל כן, אדם שקם קודם עלות השחר, יקדים לומר תיקון חצות, גם אם יפסיד בכך אמירת סליחות.
אין לומר וידוי יותר מפעם אחת, אפילו לא בשתי נוסחאות שונות. לכן, כשאומר תיקון חצות לפני סליחות לא יאמר וידוי בתיקון חצות, אלא רק בסליחות. כמו כן, אם אמר סליחות או תיקון חצות אחר חצות, ואחר כך אומר 'קריאת שמע שעל המיטה', לא יאמר בשניהם וידוי. שהכופל וידוי - הוא ככלב השב אל קיאו.
תלמידי חכמים ומלמדים, צריכים גם הם להתאמץ לומר סליחות עם הציבור, וראוי להם לישון מוקדם על מנת שלא לפגוע בתלמידיהם.
תלמידי חכמים ובחורי ישיבות, שרגילים לעסוק בתורה עד שעה מאוחרת בלילה, ואם ישכימו באשמורת הבוקר לומר סליחות, יש חשש שיתבטלו מסדר לימודם ביום, ישתדלו לומר סליחות בציבור אחר חצות הלילה. ואם אינם מוצאים מניין לאמירת סליחות אחר חצות הלילה, ישתדלו לכל הפחות לקום לסליחות בימי שני וחמישי. וכן יתאזרו בכל עוז לקום בעשרת ימי תשובה ולהשתתף עם הציבור באמירת סליחות ותחנונים.‎
המשכים לומר סליחות באשמורת הבוקר, צריך להיזהר שלא ינום ולא יישן בשעת תפילת שחרית, ובפרט בזמן קריאת שמע וברכותיה ובזמן תפילת שמונה עשרה, ומה גם שהוא לבוש בתפילין שאסור לישון בהם ולהסיח דעתו מהם מפני קדושתם. ומי שאינו נזהר בזה, יצא שכרו בהפסדו, וכלל גדול אמרו בעבודת ה': לשמור העיקר ולהוסיף בחסידות, ולא לזלזל בעיקר ולקיים רק התוספת.‎ ולכן, אם אינו יכול להיזהר בזה, עדיף שיאמר סליחות לפני תפילת מנחה, או בחצות הלילה, כדי שיוכל להתפלל שחרית עם התפילין כראוי.‎
אחרי שסיימו אמירת סליחות יאמרו קדיש 'תתקבל', אפילו אם מתפללים תפילת שחרית מיד אחרי הסליחות. ואם היו עשרה בשעת אמירת הסליחות, ויצא אחד מהם לפני אמירת הקדיש, לא יאמרו קדיש 'תתקבל' כשאין עשרה אנשים בבית הכנסת.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: