יום רביעי, 30 בספטמבר 2020, י"ב תשרי ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אליהו חיים פנחסי

דינים נוספים בבשר וחלב
חמאה דינה כשאר מאכלי חלב ואין צורך בהמתנה.
מי שיש לו נקבים בשיניו ואכל גבינה, ויש לחוש שנשאר חתיכת גבינה בתוך הנקבים, יש לו לחצוץ שיניו היטב לפני שיאכל מאכלי בשר.
מכונות קפה חלבי, מותר לשתות מהם משקה פרווה בתוך שש שעות, אף אם המשקה הפרווה עובד דרך אותם צינורות שעבר בהם משקה חלבי קודם לכן.
סיר בשרי שטעו ובישלו בו מאכל חלבי, אם הסיר בן יומו (תוך עשרים וארבע שעות בישלו בו בשר) המאכל נאסר. אולם אם יש פי שישים בתבשיל נגד כל הסיר התבשיל מותר באכילה, והסיר נאסר וחייב בהגעלה.
סיר חלבי בן יומו, לכתחילה לא יבשל בו בשר אפילו לגוי, משום איסור בשר וחלב (וכן להיפך). בשעת הדחק או במקום הפסד מרובה, יש להקל ולהתיר את המאכל בהנאה.
כאשר הסיר אינו בן יומו ונקי מכל שומן, התבשיל מותר באכילה גם בלא שישים. אולם הסיר חייב בהגעלה.
והוא הדין בכלי של איסור כגון קדירה שבישל בה גוי, אם עבר ובישל בה תבשיל של היתר לאחר שעברו עליה 24 שעות, התבשיל מותר, היות והוא נותן טעם לפגם ומותר בדיעבד. וסתם כלי גויים אינם בני יומם. ואם בישל במזיד בקדירה של איסור, אפילו שאינה בת יומה, קונסים אותו ואוסרים את התבשיל.
סיר חלבי שאינו בן יומו, יש להתיר לבשל בו עבור גוי מאכלי בשר.
דין מכסה הסיר כדין הסיר. ולכן, אם עבר ונתן מכסה חלבי בן יומו קר על גבי סיר בשרי רותח (או להיפך), התבשיל נאסר אלא אם כן יש בו פי שישים מהמכסה. וכאשר נתנו מכסה חלבי על גבי סיר בשרי (או להיפך) שאינו בן יומו, המאכל מותר והמכסה חייב הגעלה. אולם אם האדים שעלו מן הבשר לא היו חמים בחום שהיד סולדת בו כגון בתחילת הבישול, הכול מותר, אך יש להדיח את המכסה קודם השימוש בו.
כאשר המכסה והסיר היו רותחים, שניהם צריכים הגעלה. אולם, אם הסיר הבשרי קר והמכסה החלבי רותח, שניהם מותרים.
כל האמור לעיל, היינו כשיש מאכל בסיר, אולם אם הסיר ריק, אף שהוא רותח, ונתנו על גביו אפילו מכסה רותח, הכול מותר.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: