יום שני, 03 באוגוסט 2020, י"ג אב ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

הלכות יום הכיפורים

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אליהו חיים פנחסי

 בערב יום הכיפורים, נוהגים להתפלל תפילת מנחה, בעוד היום גדול, דהיינו בשעה מוקדמת, ובתפילת העמידה, אומר כל אחד את הפסוק "יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, ה' צורי וגואלי" (תהלים י"ט, ט"ו). אחר כך יאמר וידוי "על חטא", כפי שנדפס במחזורים. ואז יילך לביתו ויאכל סעודה מפסקת, ויש לפרוש מכל חמשת העינויים: אכילה, שתייה, רחיצה, נעילת נעלי עור ותשמיש המיטה, לפני שקיעת החמה (ומצווה מן התורה להתחיל בכל דיני התענית קודם שקיעת החמה וראוי לנהוג כן לפחות כרבע שעה קודם שקיעת החמה).
מצווה להדליק נרות לכבוד יום הכיפורים, וקודם ההדלקה יש לברך "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום הכיפורים" ואין לברך עם ההדלקה ברכת שהחיינו, אלא לאחר חליצת נעליים, משום שבברכת שהחיינו מקבלים את קדושת יום הכיפורים. נוהגים להתעטף בטלית קודם שקיעת החמה (כדי שיוכל לברך עליה), ומתפללים כל תפילות יום הכיפורים בטלית, כדי שיתפלל בכוונה.
הכול חייבים להתענות ביום הכיפורים, ובכלל החיוב גם על נשים מעוברות ומניקות, שחייבות להתענות בו. אסור לרחוץ במים ביום הכיפורים, ואפילו להושיט אצבעו במים אסור, ולא אסרו אלא רחיצה של תענוג, אבל אם היו ידיו או שאר גופו מלוכלכים, מותר לרחצם, כיוון שאינה רחיצה של תענוג. ולא ישטוף את פניו ולא את פיו. ביום הכיפורים בשחרית ייטול את ידיו לסירוגין עד סוף קשרי אצבעותיו בלבד ומברך על נטילת ידיים.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: