יום שני, 03 באוגוסט 2020, י"ג אב ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

'קנאה במקום עבירה'

פרשת השבוע

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אליהו חיים פנחסי

 

 

"פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי וכו'". התורה מעידה על פנחס לאחר שהרג את זמרי בן סלוא ואת כוזבי בת צור, שכל פעולת הקנאה היא רק מתוך אהבת ישראל ולשם שמים, עד שהעיד עליו יודע תעלומות שהקנאה הזו היא טהורה ממניעים אישיים חלילה, או מכל מניע אחר ומעידה התורה כי "בקנאו את קינאתי" קנאה לשם שמים, והראיה "ותעצר המגיפה"

 

והרי יש סוג של קנאה שהיא מעולה מאוד "קנאת ה' צבאות" וה' נתן לפנחס שכר כל קנאתו והיא "הנני נותן לו את בריתי שלום"

 

על המעשה שעשה פנחס קמו לו מתנגדים בעם. אומרים חז"ל שהיו השבטים מבזים אותו, והיו אומרים "הראיתם בן פוטי זה שפיטם עגלים לעבודה זרה, והרג נשיא שבט  בישראל...  לכן בא הפסוק ומייחס את פנחס בן אלעזר לאהרון הכהן. והקשה הרבי מסלונים לכאורה מה עוזר שהתורה מייחסת את פנחס לאהרון הכהן וכי השבטים שביזו אותו לא ידעו שהוא נכדו של אהרון הכהן? ודאי שידעו וכמו כן ידעו שזימרי חייב מיתה וכל טענתם היא כדי להקניטו מה עזר בזה מה שהתורה מייחסת אותו?

 

והשיב שהשבטים באו וטענו שכל מניעיו של פנחס אינם מצד הקדושה ויראת שמים אלא מתוך ייצר הנקמה ותאוות הרצח משום שמוצאו של פנחס סבו השני היה "בן פוטי",; שהיה עובד עבודה זרה ויש בו טבע האכזריות לקום ולשפוך דם, ואם זמרי נכשל בעבירה חמורה של גילוי עריות הרי שפנחס נכשל בעבירה של שפיכות דמים. לכן באה התורה ומייחסת את פנחס לאהרון הכהן סבא, אחר שורשים של קדושה ומעלות טובות, אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ומעידה לנו התורה שכל מעשהו של פנחס בא מצד הקדושה ולשם שמים.

 

ואמרו חז"ל שקיטרוג גדול היה בשמים בשעה שנעשתה העבירה בציבור. ולמה אין קנאת ה' צבאות בוערת בלבם לנוכח התועבה שעשה זמרי? עד שבא פנחס וקינא את קנאת ה' החדיר לליבות ישראל את מידת הקנאה שלא יכולים לסבול בקירבם את עוברי העבירה.

 

לצערנו בזמן האחרון נסובה מערכה גדולה כנגד מצעדי תועבה ברחובה של ירושלים עיר הקודש. כמובן שאין אנו רשאים לקחת את החוק לידינו ולהתנהג באלימות, אבל לזעוק את הכאב חייבים. מה בדיוק רוצים האנשים המסכנים הללו? וכי במה יש להם להתגאות? חובה על כל אחד ואחד לקום ולמחות על  מעשה התועבה שעושים הללו ולהוקיעם, ואין הדברים אמורים רק לאנשי תורה ומצוות אלא לכל בר דעת ואדם מן הישוב שאין מקום לזימה ציבורית ועוד להרגיש גאווה ועליונות על כך... ומי יודע   עד היכן מידת הדין רח"ל שעלולה  להוביל את כלל ישראל עקב מעשים איומים אלה .

 

עם ישראל אין כוחו אלא בפיו ונתפלל לאבינו שבשמים שיערה רוח  של קדושה וטהרה וישיב לב אבות על בנים .וכשהמחאה היא לשם שמים ללא שום פניות אחרות אז יש תקווה "ותעצר המגיפה".

 

                                                                                   שבת שלום !

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: