יום שני, 22 באוקטובר 2018, י"ג חשון ה' תשע"ט
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

פרשת וארא

ראיית הניסים

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב שלמה בן עזרא שליט"א

 

אנו רואים בפרשה כיצד הקב"ה אומר למשה שייגש לפרעה, כדי שישלח את בני ישראל מעבדות לחירות ואומר לו: "ואני אקשה את לב פרעה ולא ישלח את בני ישראל". וכבר שואל הרמב"ן מדוע נענש פרעה אחרי שנלקח ממנו חופש הבחירה, הרי אם ה' הקשה את ליבו מה פשעו ומה חטאו? הרי אנוס הוא וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה שהרשות ביד אדם לעשות את כל אשר יחפוץ בין לטוב ובין לרע, ואין מי שימשוך אותו לאחד משני הדברים אלה הוא בעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה. במילים פשוטות "חופש הבחירה" כאן אנו רואים שניטל מפרעה חופש הבחירה?
והשיב לשאלה זו הרב יוסף אלבו, "בעל העיקרים":  הקב"ה מחזק את לב הרשעים ומונע מהם תשובה, וזאת משום שבשעה שבאה על הרשע מכה קשה, ה' ישמור אם זה בחולי שקשה לו או לבני משפחתו, או קושי בפרנסה, ועומד בפני פשיטת רגל כולו מוכה וחבול  - הרי בשעה זו וודאי רוחו נשברת ומחפש כל דרך שיסייעו אותו מן השמיים. אם זו בדרך ברכת הצדיק, וכן קבלת עול תורה ומצוות, ואם נתבונן באדם זה הרי הוא שב בתשובה ומקבל עליו עול תורה ומצוות משום המקרה שקרה אותו וזה וודאי לא מרצון, אלא נסיבות המקרה אילצו אותו לשוב בתשובה הרי הוא אנוס ואי אפשר לומר שזה מרצונו החופשי.
וזה שקרה אצל פרעה אחרי שהקב"ה היכה אותו במכות קשות, וודאי היה שב בתשובה מאונס המכות. לכן הכביד ה' את ליבו כדי שישוב בתשובה לא מחמת המכות והקושי, אלה מחמת בחירתו החופשית והקושי של הכבדת הלב הוא כדי לאזן אותו שישוב בתשובה מתוך בחירה והכרה ולא מתוך אונס וכפיה.
וכך אנו רואים בהמשך הפרשה, בכל המכות שהקב"ה הביא על המצרים, שנותן להם מקום לטעות ולחשוב שהם הצודקים ולטמון את ראשם בחול ולא להכיר בגדלות הנס, אלא למצוא תירוץ גם אנחנו יכולים לעשות כן, כמו שאנו רואים בשעה שבאו משה ואהרון בתחילה לפרעה, הרי המופת הראשון שעשו זה שהשליך אהרון את מטהו ונהפך לנחש. מה עשה פרעה בראותו את זה? לא רק שלא התפעל ואמר כי הם אנשים מיוחדים בשליחותו של קב"ה, אלא התחיל ללעוג להם ולצחוק על מעשיהם ואמר להם שכלום אינם יודעים, שמצרים ארץ הכישוף היא, מיד קרא לתלמידיו הקטנים ועשו אף הם והפכו את המטה לתנין.
והשאלה שנשאלת שוב  - היא האם הקב"ה חפץ להוכיח לפרעה שישלח את בני ישראל ומשה ואהרון הם השלוחים, מדוע להתחיל בנס קטן שגם המצרים יכולים לעשות ולא להתחיל בנס שהמצרים לא יכולים כדוגמת השחין והכינים?
התשובה היא כך הם דרכי שמים שנותנים לאדם ניסיון באופן שיש בו מקום לטעות, ויחשוב דרך מקרה הוא. עבודתו העצמית של האדם היא בהתבוננות המעשה ולומר לעצמו: "מן השמים רומזים לי ואומרים לי לשוב בתשובה, ולחדול ממעשיי הרעים ומאת ה' הייתה זאת". אך מה עושה האדם במקום להתעורר ולשוב בתשובה? מנסה למצוא כל מיני סיבות לכישלונו, אם זה בתחום הפרנסה ולחשוב אילו הייתי עושה אחרת הייתי מצליח וכן על זה הדרך, אבל לא יתלה זאת בסימן מן השמים -  וזוהי עבודתנו, למצוא את הרמזים המונחים בכל מה שקורה אותנו.
בתחילה, הניסיון הראשון שיש לאדם בקלות יכול הוא להתגבר עליו, אולם אם הוא נכשל בא הניסיון האחר, קשה יותר, ויש בו מקום גדול לטעות בו. כך היה אצל פרעה. בתחילה, זרק אהרון את מטהו ונהפך לנחש ובזה הניסיון זלזל פרעה וצחק ואמר הקטן שבמכשפים יעשה זאת, ובפעם השנייה שבלע מטה אהרון את מטותם, כאן יותר קשה הניסיון כיון שיש לו מקום להישען עליו, שזה כישוף וקשה יותר להודות.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: