יום רביעי, 29 בינואר 2020, ג' שבט ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

פרשת פקודי

פעמון ורימון

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב שלמה בן עזרא שליט"א

אחד משמונה בגדים שהיו מלבושיו של הכהן הגדול בזמן עבודתו בבית המקדש היה המעיל, ובשולי המעיל היו פעמונים ורימונים, כמו שכתוב "ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר". הפעמונים היו עשויים זהב טהור.
נחלקו רבותינו הראשונים, כיצד היו עשויים ומונחים הרימונים והפעמונים. דעתו של רש"י ז"ל היא שהרימונים היו חלולים וכמין כדורי בד צבעוניים והיו תלויים על שולי המעיל בשפתו ובין שתי רימונים שובץ פעמון עשוי מזהב כדי שישמיע קולו בבואו אל הקודש לעבודת הכהן.
והרמב"ן הוקשה לו, אם כדברי רש"י, הרי שהרימונים שימשו רק לנוי בבגדי הכהן. מדוע היה צורך שיהיו חלולים? לכן פירש, שהרימון היה חלול משום שהפעמונים היו נמצאים בתוך הרימון ולא מחוצה לו והשמיע את קול הפעמון מתוך הרימון.
חז"ל אומרים לנו, שכלי המשכן ובגדי הכהונה היו רומזים לעניינים נשגבים. למשל, המעיל צבעו תכלת רומז לכיסא הכבוד אשר בשמיים. הרימונים והפעמונים שמונחים בשולי המעיל רומזים לנשמות ישראל החצובות מתחת כסא הכבוד ורומזים בזה על שני סוגי אנשים בעם ישראל: יש אנשים שהם בהגדרה של 'פעמונים' זהב טהור, זה האדם המושלם ירא ה' והולך בדרך התורה והמצוות, בין אדם לחברו ובין אדם למקום; וישנם אנשים שהם בהגדרתם כעין "רימונים", כאותו רימון החלול, רמז לזה שאין בו תורה ויראת שמים, ואף על זה דרשו חז"ל את הפסוק משיר השירים "כפלח הרימון רקתך" - "שאפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון". הרי לך רימון חלול ריק לכאורה, אולי תורה אין בו אבל מעשים טובים ובין אדם לחבירו יש ויש וגם הוא מחובר אל הקודש, חצוב מכיסא הכבוד, נשמה יהודית המבקשת תיקונה.
ועל זה כותב הרבי מצאנז זצ"ל יש "רימונים" בשלל צבעים (יהודים שלא שומרים תורה ומצוות) ויש פעמוני זהב טהור - יהודים הזהירים בקלה כבחמורה שמעשיהם מושלמים והם יקרים וזוהרים כזהב, אך אסור להסתפק ולומר "שלום עלייך נפשי", אני את עצמי אשמור ובכך דיינו. לא ולא, ישראל ערבים זה לזה איך נראה בטעות אחינו בני ישראל ונשאר שווי נפש בהינתקם ממורשת אבותינו? חייבים אנו להיות פעמוני זהב, להשמיע את קולנו בבואנו אל הקודש ולומר חדלו מלהיות אריג צבוע וחלול, היו גם אתם לפעמון זהב טהור.
ובזה תיושב המחלוקת היכן מונחים הפעמונים - אם בתוך הרימונים או מחוצה להם. כדעת רש"י אלו ואלו דברי אלוקים חיים, יש פעמים שפעמון (ירא ה') צריך להיות לצד הרימון להיבדל ממנו לגור בנפרד מהציבור הכללי ולנהל את אורחות חייו בצורה עצמאית ונפרדת לחלוטין וזה במקום סכנה לרוחניות שלו ושל ילדיו ומשפחתו. אבל לפעמים הפעמון צריך להיות בתוך הרימון, להיות מעורה בחיי החברה והציבור ולא להיבדל ממנו להשפיע מבפנים על ידי הפצת לימוד התורה והיהדות ולסייע לנזקקים הן בגשמיות הן ברוחניות ולא להיבדל מתוך הקהל.
מסופר על האדמו"ר מרומנוב, שהיה מהדר במצוות גמ"ח וצדקה לעניים והיה דואג ומשתדל לתת להם די מחסורם ואילו בני ביתו חיו בצמצום ומסתפקים במועט. שאלו אותו מדוע הוא מפזר צדקה בשעה שבני ביתו שרויים במצוקה ודוחק? השיב להם במאמר חז"ל, שהמלווה לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר "אז תקרא וה' יענה". והשאלה היא, למה כתוב בשעת דחקו, וכי ישנו עני שאין לו שעת הדחק? התשובה היא בשעת דחקו של המלווה, שנותן את הכסף לעני והוא עצמו נמצא בדוחק. עליו הברכה היא "אז תקרא וה' יענה". סגולה נפלאה היא לאדם שנמצא בעת צרה ודחק שייתן צדקה למי שזקוק כדי שיקויים בו הפסוק "אז תקרא וה' יענה".

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: