יום שבת, 25 בינואר 2020, כ"ח טבת ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

מהן המצוות בהן אנו חייבים בפורים?

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אליהו חיים פנחסי

בליל י"ד - בין הגברים ובין הנשים כולם חייבים במקרא מגילה. אישה המטפלת בילדים או חולה ל"ע, חייב בעלה לדאוג לה, שתשמע את המגילה ממנו, אם הוא בקי בקריאת המגילה. בכל מקרה, ראוי ונכון לרב המקום לדאוג לכך, שתהיה לאחר קריאת המגילה לגברים קריאה נפרדת לנשים.
ביום י"ד – בין הגברים ובין הנשים חייבים שוב במקרא מגילה. לאחר מכן ייתן הבעל לחברו או לשכנו משלוח מנות - וכן האישה חייבת במשלוח מנות לחברתה. מעיקר הדין, די במשלוח אחד, שיש בו שני מיני מאכל. אולם, כל המרבה, הרי זה משובח. מעיקר הדין, יכול לצאת ידי חובת משלוח מנות בשני בקבוקי שתייה, אולם המחמיר - תבוא עליו ברכה. אדם ששלח בגדים, ספרים, טבק או כסף - דברים אלו אינם נחשבים כמנות. ואף אם הוא או אשתו אבלים תוך שנה או שלושים או שבעה, חייבים במשלוח מנות.
יש אומרים, כי טעם המצווה הוא הגברת הרעות בין איש לאחיו (ר' שלמה אלקבץ בפירושו על מגילת אסתר), ויש הדורשים את המילים: "משלוח מנות איש לרעהו" - רעהו ולא חברו, דהיינו מי שהוא רע עמך, ואליו להעביר את משלוח המנות ויש האומרים כי הטעם הוא כדי לסייע לעניים, המתביישים לבקש צדקה, כך שיוכלו לקיים את סעודת הפורים מבלי להתבייש - וכן ירגישו חלק מן הכלל ביום החגיגי ('תרומת הדשן', סימן קי"א).
לאחר מכן יש לתת מתנות לאביונים לשני אביונים. שיעור מתנה, שנותן לאביון הוא כדי סעודה, שיכול לקנות לעצמו (כגון: פיתה פלאפל ושתיה, כ-20 שקלים לכל אביון). אחד עבורו ואחד עבור אשתו ועבור כל אחד מבניו, שהם מעל גיל י"ג. יש לתת ביום הפורים את הכסף לעני, או לתת לגבאי צדקה, שאוסף עבורם ויזכה להם באותו היום.
וכן יש לערוך סעודת פורים. לכתחילה, יעשה את הסעודה עם לחם ובברכת המזון יזכיר 'על הניסים', ואם שכח - אינו חוזר. ובסעודה זו אף האישה צריכה להשתתף. הגם שיש מצווה לשתות יין ולהתבסם (כיוון שכל הנס היה על ידי יין - ושתי נטרדה במשתה היין ובאה אסתר ונבחרה למלכה במקומה) וכן עניין מפלתו של המן היה על ידי היין. מכל מקום, אם מחמת שכרותו עלול לבוא לידי קלות ראש או זלזול ולו במצווה אחת - מוטב שלא ישתכר.
מקומות, אשר מוקפים חומה מימות יהושע בן-נון: אותן הלכות רק שמקיימן בט"ו אדר.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: