יום רביעי, 29 בינואר 2020, ג' שבט ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת במבשרת ציון

פרשת צו

פורים: אמונת חכמים

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב שלמה בן עזרא שליט"א

הרב אליהו דסלר בספרו 'מכתב לאליהו' כתב שבמגילת אסתר אנו לומדים מה היא אמונת חכמים. הנה, במלכות אחשוורוש, בשנת שלוש למלכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו. זה היה המאורע הגדול בממלכה והזמין את כל נתיניו כולל היהודים. מיד החל הפולמוס והפשקווילים במודעות רחוב אם יש ללכת לסעודתו של המלך ולהיעתר להזמנתו. כמובן הנאורים שבעם והמבינים ואנשי יחסי הציבור מצאו מקום להתגדר ולומר שבוודאי שצריכים ללכת ולחזק את הקשר עם המלוכה. ואינו דומה שנמצאים ביחד עם כל אנשי השררה ומתחככים בהם ויוצרים קשרים אישיים וזה חשוב למען חיזוק חיי הקהילה היהודית במלכות אחשוורוש (בעד חיזוק הדת והיהדות). ומה עוד שהסעודה היא כרצון איש ואיש, לכל אחד נתן את מבוקשו עם ההכשר שהוא רגיל לו. לעומתם קמו ה'קנאים' בראשותו של מרדכי היהודי והכריזו בקול גדול שאין להישתתף בסעודתו של המלך משום שגזרו על יינן ועוד כל מיני חששות שבוודאי חוקי הצניעות זרים למלכות אחשוורוש. מנגד קמו ה'נאורים' בעם ואמרו למרדכי ושות' 'כבוד הרבנים, אנו מכבדים אתכם בדבר הלכה ובדברי תורה, אבל בהווי של העולם - כולל גינוני המלכות - אנו מבקשים להשאיר את זה לאנשי הקהל שמבינים בפוליטיקה. וכי אינכם מבינים שזו הזדמנות פז לבסס את מעמדם של היהודים בכל מדינות אחשורוש? וכלום אינכם חוששים שאם חלילה לא נלך יש חשש לביזיון המלכות ותוצאות הפוכות חלילה יהא לזה? אתם החכמים, שובו לאוהלה של תורה והשאירו לנו להתעסק עם המלוכה ויחסי הציבור. הרבנים לא יתערבו בהחלטות המפלגה וכשתהיה לנו שאלה הלכתית אנו נבוא ונשאל ואנו נחליט אם להיענות'. וכך היה, הלכו והשתתפו בסעודתו של המלך. ובאמת, במשך תשע שנים היחסים עם המלכות היו תקינים ביותר עד כדי כך שמצאו הצדקה לטיעוניהם של הפוליטיקאים וראו בזה ניצחון כנגד הקנאים הרבנים שלא מבינים בחיי העולם הזה...
והנה, בשנת שתים עשרה למלכותו, גידל המלך אחשורוש את המן האגגי ו"כולם כורעים ומשתחווים להמן" ושוב מחלוקת בין ה'מבינים' מנהיגי הקהל לבן הרבנים ה'קנאים' האם יש להשתחוות להמן או לא. "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה". שוב פעם דעה 'קיצונית' וצעקו לעברו של מרדכי 'כלום השתגעת? היודע עם מי יש לנו עסק? הרי אתה מכניס את כל היהודים בסכנת נפשות. ומה יקרה אם תשתחווה? הרי לא היה בזה משום עבודה זרה שנאמר בה 'ייהרג ואל יעבור''. ובכל זאת מרדכי מתעקש לא להשתחוות להמן. ואומר המדרש, שאף על פי שמותר להשתחוות, בכל זאת אמר מרדכי 'אני מזרעו של בנימין שלא השתחווה לעשיו הרשע. בוודאי שלא אשתחווה להמן'. ואם כן נדמיין לעצמנו איזו שערורייה הקים מרדכי על עצמו. לא מספיק מה שעשה לפני תשע שנים, שרצה למנוע מכולם ללכת ולהשתתף בסעודת המלך, דבר שהתגלה ככישלון בפסיקה - והראיה היא התשע השנים הטובות - ועכשיו הוא מקים עלינו בעיה חדשה ומסוכנת לכולנו. וראו איזה פלא, בשעה שהרי אמרו חז"ל הלכה היא "עשיו שונא ליעקב" נגזרה גזירת השמד "והעיר שושן נבוכה... ומרדכי ידע את אשר נעשה", מבקש מאסתר המלכה השתדלות אצל המלך ואסתר עונה "לך כנוס את כל היהודים וצומו וכו" מכנס מרדכי את כולם לעצרת התעוררות, לשלושת ימי תשובה ותפילה, ואומר להם שיעשו תשובה על שנהנו מסעודתו של המלך לפני תשע שנים, שבשל כך נגזרה הגזירה וזהו שכתוב "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה". ידע בשל מה סיבת הגזירה הקשה.
והנה, באופן טבעי, היינו מצפים שכל אלו שהתנגדו לדעתו של מרדכי לפני תשע שנים וכן כעת בוויכוח אם להשתחוות להמן, היו באים וצועקים על מרדכי ומפגינים נגדו לעורר את דעת הקהל על אותו אחד שבגלל מעשיו גרם לגזירה הקשה בבחינת 'אתה הוא שצריך לשנות דרכיך ולהפסיק עם הקנאות המיוחדת'. אך ראו איזה פלא, איש לא קם ולא התריס בפניו. העם כולו נכנע לתוכחתו של מרדכי וחזר בתשובה. מה הסיבה? הזעזוע של הגזירה הקשה שבר את כולם וכבר נחתמו האגרות ונשלחו. וכשיהודי מזדעזע זה משורש נשמתו הקדושה, שבימים כתיקונם היא חבויה במעמקי הלב. הזעזוע גורם לשפלות ולהתחיל להבין. דברים שעד היום היה מתנגד להם, גזירתו של המן עוררה את היהודים והתחילו לראות באור מפוכח ואמיתי ואז בא הנס וניצלו.
כעת כולם ידעו והבינו שמרדכי היהודי, שהסתכלו עליו שלא מבין מעבר לאותיות הקטנות שבהלכה, הוא הוא דעת תורה והוא שצדק אותו זקן שמעולם לא התעסק בפוליטיקה, הבין את המצב לאשורו יותר מכל הפוליטיקאים המנוסים ונתעוררה אמונת חכמים.
ולכן, מה ששאלנו בתחילה מדוע בני ישראל לא רצו לקבל את התורה שבעל פה? הייתה להם טענה אמיתית איך אפשר לקבל שחכמים במשך כל הדורות יבואו ויפסקו הלכות ויגדרו סייגים? מי אומר לנו שהם צודקים? אולי הם טועים? שהרי גם משה רבינו טעה עד שהקב"ה אמר לו "יען כי לא האמנתם בי". ואם כן, איך נוכל להיות בטוחים שהחכם מכוון לאמיתה של תורה? על זה כפאם הקדוש ברוך הוא שחייבים לקבל את דעתם של זקני הדור וגדולי הדור ואמר להם - אם תקבלו את התורה מוטב וכו'. אתם תשמעו לקול חכמים ואם הם טועים - זה לא עניינכם.
בזמן קבלת התורה לא הבינו את זה בני ישראל לכן היה צורך באונס ולכפות ההר כגיגית, אבל בזמן אחשוורוש ראו כולם דעתם של החכמים וזה נוגד את דעת ההמון, לכן קיימו וקבלו את התורה שבעל פה מרצון.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: