יום שלישי, 22 בספטמבר 2020, ד' תשרי ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת - הלכה במבשרת ציון

מה דינו של כלי של גוי שבישל בו ישראל, וכן באלו מקרים יש להיזהר מבישולי גויים?

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אליהו חיים פנחסי

כאשר הדליק יהודי את האש אף שהניח הגוי את הסיר הדבר שנוי במחלוקת בין מרן להרמ"א אם הוא מותר באכילה, ואין הכלי נאסר. אף שיש כאן בישול עכו"ם לדעת השו"ע, מכל מקום היות ויש כאן ספק ספיקא, שמא הלכה כמי שאומר אין הכלי נאסר בבישול הגוי, ושמא הלכה כדעת הרמ"א ודי בהדלקה.
כאשר מניח גוי את הסירים על גבי כירה חשמלית שאינה דלוקה, ולאחר זמן נדלקת הכירה על ידי שעון, המקל יש לו על מה שיסמוך, אף שיש מי שמחמיר בזה משום בישולי גויים. אולם אם ההדלקה וההנחה בוצעה ע"י הגוי - הכלי נאסר ומועילה לו הכשרה אף שהוא עשוי מחרס וכאשר הוא חושש שאם יעשה הגעלה יהיה הפסד מרובה או שאין לו איך להגעיל את הכלי, ימתין שיעבור על הכלי 24 שעות. היות ובשעת נתינת הקדירות אין הגוי עושה במעשיו שום פעולת בישול, ולאחר מכן ההדלקה מכוחו של היהודי שכיוון את השעון.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: