יום שני, 28 בספטמבר 2020, י' תשרי ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת - הלכה במבשרת ציון

מה הדין אם ירדו גשמים בליל חג הסוכות, קודם שהתיישבו לאכול סעודת ליל החג? וכן מהי חובת מצוות לולב בחג

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אליהו חיים פנחסי

אם ירדו גשמים בלילה הראשון של החג, פטור מלאכול בסוכה, שנאמר: "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים" (ויקרא כ"ג, מ"ב). "תֵּשְׁבוּ" כעין תדורו, מכאן שהמצטער פטור מן הסוכה. ויש חולקים ומחמירים בלילה הראשון, שצריך לאכול כזית בסוכה, גם כשיורדים גשמים, והעיקר להקל. ואף המחמירים לא יברכו ברכת "לישב בסוכה", שספק ברכות להקל.
 ומי שלא אכל בסוכה בלילה הראשון של החג, מחמת הגשמים, ונכנס לביתו וקידש, ובירך שהחיינו בעת הקידוש, ולמחרת בבוקר הייתה הרווחה ופסקו הגשמים, יש אומרים, שיחזור לברך שהחיינו בקידוש, ויש חולקים וספק ברכות להקל ולא יברך.
 מצוות לולב מוטלת על כל איש ואיש מישראל ליטול ארבעת המינים (לולב אחד, שלשה הדסים, שתי ערבות ואתרוג אחד) לברך עליהם ולנענע אותם בשבעת ימי החג. אישה פטורה ממצווה זו. אין נוטלים לולב בשבת, היות שגזרו חכמים שמא ייטול הלולב בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים.
מצוות הנטילה הינה ביום ולא בלילה, אולם כל היום כשר לנטילת לולב. המהדרים במצוות - יש מהם הנוהגים לברך על הלולב ולנענעו בתוך הסוכה, ואת הנענועים, שבשעת אמירת ה"הלל" עושים בבית הכנסת. אדם, שאין לו לולב, יכול לקחת מחברו במתנה על מנת להחזיר ויוצא בו ידי חובה. נוטלים את הלולב ביד ימין ואת האתרוג ביד שמאל גם מי שאיטר יד.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: