יום רביעי, 03 ביוני 2020, י"א סיון ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת - חגים ומועדים במבשרת ציון

יום שמחת התורה

חג שמיני עצרת הוא יום שמחת התורה יום בו אנו מסיימים לקרוא את התורה מצד אחד ומצד שני מתחילים את התורה מחדש מ"בראשית ברא אלוקים" . יום זה בו מסיימים את כל המצוות של חגי תשרי חודש עמוס במצוות והלכות ומנהגים שונים , ראש השנה , יום הכיפורים,סוכות, הושענה רבא, ושמחת תורה, כל חג והליכותיו ודיניו.

פורסם בתאריך:


בראש השנה תוקעים בשופר כדי להמליך את הקב"ה על כל העולם, וכן ביום הכיפורים יום סליחת העוונות וכפרה ומתענים ומבקשים מאת הקב"ה מחילה סליחה וכפרה. ובסכות זמן שימחתנו ישיבה בסוכה ונטילת ד' מנים ולבסוף שמחת תורה רוקדים ושמחים אנו בסיומה של תורה.

 

לכאורה כל חג וחג עם דיניו ומנהגיו ואין קשר בניהן, אולם נראה שכל ההלכות משתלבות למטרה אחת ושאיפה אחת מאחדת אותה והיא לחנך את האדם מישראל להתעלות משפל המדרגה ולשפר מעשיו . הריקוד בשמחת התורה הוא מצווה בדיוק  כמו בשעת הבכיה טבקשת הסליחה והתפילה בימים הנוראים ויש דין מיוחד כיצד מותר לרקוד ולא רוקדים משום שאנו אוהבים לרקוד אלה משום שמצוה לרקוד ולשמוח בשמחתה של תורה  כמאמר חז"ל שבזכות הריקוד לכבודה של תורה זכה דוד המלך למלוכה כמו שכתוב בפסוק "והוא מכרכר בכל עוז לפני ה'" לא לשם הריקוד עשה זאת דוד המלך אלה לכבוד עוזה של תורה . סגולתו של יום שמחת תורה היא בזה שהאדם שמח בתורה ורוקד בה      הרי הוא מוכיח קבל עם ועולם כמה טוב שהקב"ה בחר בנו מכל עם ורוממם אותנו ונתן לנו את תורתו תורת אמת וכשאדם שמח ומוכיח את זה במעשה בריקוד עם ספרי התורה הרי מגלה סופו על תחילתו שגם אם חלילה נכשל באיזה חטא זה רק מחמת הייצר שלפתח חטאת רובץ אבל בתוך תוכו כולו אומר קדושה .

 

וכך אומר המדרש על יום חג שמיני עצרת "משל למלך שעשה סעודה שבעה ימים וזימן אליו את כל המי ומי של המדינה . כיון שעברו שבעת ימי המשתה אמר לאוהבו כבר יצאנו ידינו מכל בני המדינה בו נמצא לעצמינו יחדיו אני ואתה ונסעד סעודה פרטית כך אמר הקב"ה לישראל ביום השמיני עצרת תהיה לכם גלגלו במה שאתם מוצאים בפר אחד ובאיל אחד ע"כ.

סי השמחה של הקב"ה שיושב לבד עם בניו לאחר שכל האומות הביאו את קרבנותיהן במשך ימי החג וזה בא לידי ביטוי ביום שמיני העצרת שהשמחה המלאה והשלמה היא שבשמחתו לא יתערב זר אלה רק עם עם ישראל.ביום סיום התורה הקדושה ותחילתה מחדש אין להכניס שמחה של זרים ושאר אומות העולם אלה קודשא בריך הוא ואורייתא ועם ישראל חד הוא ללא שום חציצות וללא שום זרים ואיך מתבצע האיחוד בן הקב"ה לעם ישראל ע"י התורה ושמחתה זהוא מעלת היום המיוחד שנוסף לחג והרי הוא חג בפני עצמו ולא כהמשכו של חג הסוכות ולכן בקידוש יש לברך שהחיינו ואין לאכול בלילה הזה בסוכה אלה בבית כדי שלא יעבור איסור של בל תוסיף.

 

ויהי רצון שנזכה כולנו לזכות לשמוח בשמחתה של תורה ותא השנה הבאה עלינו לטובה שנת שלום ושלוה ובריאות איתנה וחורף בריא.

 

אמן !

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: