יום שני, 13 ביולי 2020, כ"א תמוז ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת - חגים ומועדים במבשרת ציון

כיצד נוכל לזכות בדין ראש השנה

אדם שעבר על חוקי מדינתו ומובא לפני שופט להענש על מעשיו, חרד ודואג לתוצאות המשפט. החרדה והדאגה גדולים בהתאם לחומרת המעשה שעליו הוא נשפט, ולפי מידת חומרת העונש הצפוי לו. בשבועות ובימים שלפני המשפט, הוא אינו מוצא מנוח לנפשו. הוא מתרוצץ בין ידידים מביני דבר בעולם המשפט, כדי לבקש עצות כיצד יוכל לצאת זכאי בדין או לפחות להמתיק את גזר הדין. לצורך זה הוא אינו חוסך מכספו ושוכר עורך דין מומחה- הכל כדי למצוא דרכים ועצות להמלט מן העונש הצפוי לו.

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אליהו חיים פנחסי

טבעי הוא, איפוא, שאף אנו, העומדים בפני דין ראש השנה הקרב ובא, נבקש דרכים ועצות כיצד נוכל לצאת זכאים בדין ולהכתב ולהחתם לחיים טובים ולשלום. נייחד, טיפוא, את דברינו לאחת העצות שמייעצים לנו חכמינו ז"ל.

 

הגמרא (ר"ה יז.) אומרת: "אמר רבא כל המעביר על מדותיו, מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר "נושא עון ועובר על פשע"- למי נושא עון? למי שעובר על פשע". ומספרת שם הגמרא על רב הונא בריה דרב יהושע שחלה ובא רב פפא לשאול בשלומו. כאשר ראהו בחולשתו, אמר רב פפא לבני הבית שיכינו תכריכים עבורו היות והוא מרגיש שהגיע שעת יציאתו מן העולם. לבסוף הבריא רב הונא, וכשפגשו רב פפא, שאלו: מה ראית כאשר היית מוטל על ערש דווי, אמר לו: אכן נקנסה עלי מיתה, אך שמעתי שהקב"ה אומר: הואיל ואינו מעמיד על מידותיו (אלא מוותר לזולתו), אל תדקדקו אחריו, שנאמר: "נושא עוון ועובר על פשע" למי נושא עוון? לעובר על פשע.

 

הרי לנו כאן עצה נפלאה, ועדות של אחד מחכמי התלמוד שניצל על ידה מגזר דין מוות. ומהי העצה? "המעביר על מידותיו"! מפרש רש"י: "שאינו מדקדק למדוד מידה למצערים אותו, ומניח מידותיו והולך לו, כמו אין מעבירין על המצוות". "מעבירין לו על כל פשעיו"- "אין מידת הדין מדקדק אחריו, אלא מנחתן והולכת". גילו לנו כאן חז"ל שבית דין של מעלה מתנהגים עמנו, כפי שאנו מתנהגים עם אחרים. אם אנו מעבירים על מידותינו ואיננו מדקדקים עם בני אדם שציערו אותנו, לא ידקדקו גם עמנו בדין.

 

אמנם מידה זו דורשת הקרבה והתמודדות עצומה לעמוד מול אותם דחפים ונטיות להשיב מלחמה שערה, ולא לחינם שכרו של המתגבר עצום ורב. אמרו בגמרא (מגילה כח.): "שאל רבי עקיבא את רבי נחוניא הגדול במה הארכת ימים? אמר לו: לא עמדתי על מידותי". ועוד מספרת הגמרא (חגיגה ה ע"ב) שמלאך המות גילה שאותם שנים המצטברים מאותם אנשים שמתו בקיצור ימים ושנים קודם זמנם, מעניקים ומוסיפים אותם שנים לאלו האנשים המעבירים על מידותיהם.

 

בשמי ובשם גבאי בית הכנסת ועורך העלון אנו מברכים את התושבים בכל אתר ואתר בשנה טובה ומבורכת ונשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות אמן.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: