יום חמישי, 24 בספטמבר 2020, ו' תשרי ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דת ומסורת - רבנים במבשרת ציון

זכות הציבור לא לדעת

מסופר בירושלמי: "בימי אחאב המלך, אפילו שהיו עובדים עבודה זרה היו נוצחין במלחמה, מפני שלא היה בהן לשון הרע. לעומת זאת, בימי שאול, שהיו ביניהם דלטוריא (מלשינים) ולשון הרע, אף שלא היה ביניהם עבודה זרה כבימי אחאב, ונמצאו בהם תינוקות שהיו יודעים מ"ט פנים בתורה, היו יורדין למלחמה ונופלין".

פורסם בתאריך:בס"ד

הלכות לשון הרע הינן רבות וחמורות. טועה מי שסובר שהאיסור  חל רק על דברי שקר אודות הזולת, משום שגם בדברי אמת, שיש בהם משום גנאי לשני אסורים בתכלית האיסור.  כמו כן אסורה הרכילות, שהינה "בסך הכול" העברת אינפורמציה על השני מאדם למשנהו. ובעניין זה קבע הרמב"ם את הכלל הבא: "דכל דבר שאם יתפרסם יוכל לגרם לחברו הזק בגופו, או בממונו, או להצר לו, או להפחידו- הרי זה לשון הרע".

מתי בכל זאת מותר לספר בגנותו של השני? ישנם תנאים מוגדרים מאוד, שרק בהתקיימם, מותר יהיה להעביר מידע שלילי על אדם פלוני. ברמת העיקרון הכוונה היא לאותם מקרים בודדים, בהם אי מסירת המידע על פלוני תגרום לנזק בלתי הפיך לאלמוני. ובכל מקרה של ספק כדאי לפנות ולשאול בעצת רב הבקיא בהלכות הללו.

המדבר לשון הרע נענש בצרעת. "מצורע" מלשון "מוציא שם רע",; כלומר: מוצא את הרע בחברו, ומוציא את מחשבותיו השליליות אודותיו בדיבור רע עליו.
"בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו" - לא בכדי מחוייב המצורע לצאת מחוץ למחנה.  עונש זה הינו בבחינת מידה כנגד מידה. אתה פגעת בחברה בכך שערערת את המרקם העדין שבין אדם לחברו, על כן  עונשך יהיה ריחוק מחוץ למחנה החברתי. מטרת הבידוד לגרום לחוטא להגיע להערכה מחודשת של החברה בה חי, ומטרת השתיקה שנכפתה עליו, להביאו ליחס נכון יותר אל הדיבור ואל תפקידו.

לאדם, בשונה משאר בעלי החיים, ניתנה אפשרות הבחירה לשתוק. וכפי שנאמר: "תולה ארץ על בלימה"- אין העולם מתקיים אלא על מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. שעת כעס ומדון הינה שעת מבחן קשה מאין כמוה, ולכן מי שאוזר עוז לבלום את פיו, פועל ממש בניגוד לרגש הטבעי והאנושי, המבקש   להתפרץ ולהחזיר מלחמה שערה. ובזכות עמידתו במבחן זה, זוכה הוא שהקב"ה ישנה עבורו סדרי בראשית, ויחולל עבורו ניסים שאינם כדרך הטבע. ידועה הסגולה , שאם מישהו העליב אותך, ומאוד מתחשק לך "להראות לו",; אך אתה בכל אופן מתגבר ושותק, נצל את הזמן הזה לבקש מד' כל מה שחפץ ליבך, ומובטח אתה שתפילתך זו תענה.

ונסיים בדברי הנעם אלימלך: "ירגיל עצמו שלא יתחיל לדבר לשום אדם זולת לצורך גדול ההכרח לו, ואף ההכרח ידבר בדברים קצרים מאד, מנפה בשלש עשרה נפה, שלא יהיה בדבורו שום שקר, חס ושלום, ושום חנפה ושום לשון הרע ורכילות, ושום הלבנת פנים...כשמדברין אליו בני אדם, אשר אין נזהרים מלדבר דברים בטלים, ישמיט את עצמו מהם בכל כוחו ובכל מיני תחבולות.."

בברכת שבת שלום
הרב חיים בן חיים
רב בית הכנסת הטוניסאי- מבשרת
ראש כולל "אור יחזקאל- עין חמד

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: