יום שלישי, 07 ביולי 2020, ט"ו תמוז ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

חדשות במבשרת ציון

לקראת בחירת רב ראשי: דרישה לשינוי הרכב ועדת הבחירות והגוף הבוחר

ראש המועצה הדתית לשעבר, הרב יוסי שריד, פנה לראש המועצה, יורם שמעון, בבקשה לבצע שינויים בוועדת הבחירות ובהרכב הגוף הבוחר

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

משה שפיבק

עורך 'זמן מבשרת'

moshe_spievak@walla.co.il

בעוד פחות משבועיים (24.6), אם לא תהיה דרמה של הרגע האחרון, תתקיימנה בחירות לתפקיד רב היישוב. הרב יוסי שריד, ששימש בעבר כיו"ר המועצה הדתית ואף היה אחד מהעותרים בסבב האחרון בבג"ץ., פנה לראש המועצה, יורם שמעון בדרישה לשנות את הרכב ועדת הבחירות והרכב הגוף הבוחר.

במכתבו כתב הרב שריד: "אציין תחילה שאתה כראש מועצה דרשת במפגיע בכתב ובע"פ משר הדתות המנוח, דאז שלא ייבחר רב מקומי בטרם הוקמה מועצה דתית שאמורה להיות מיוצגת בגוף הבוחר והוא בכל זאת מינה; שעליך למנות את נציג המועצה בוועדת הבחירות ושלא ימנה במקומך והוא בכל זאת מינה; כתבת מפורשות שאל לו למנות את חבר המועצה עו"ד מוטי חזיזה לחבר ועדת הבחירות והוא בכל זאת מינה. בנוסף על כל האמור עליי להזכיר, כי בג"צ נדרש פעם אחר פעם לשאלת בחירתו של רב עיר למבשרת-ציון ולא בכדי. רבים מתושבי היישוב ופעיליו פונים ובצדק על מנת שהמועצה המקומית היא שתעשה שימוש מושכל ונעדר נטיות בהליך לבחירת רב עיר. אזכיר עוד כי הסמכות למינוי ועד בוחר ולבחירת רב עיר היא בעיקר סמכות של המועצה המקומית הנבחרת, שלא ניתן להתעלם ממנה כלל ועיקר".

הרב שריד ציטט מתוך שתי החלטות בג"ץ. הציטוט הראשון: "הרשות המקומית היא גוף הנבחר בבחירות דמוקרטיות, מייצגת היא את תושבי המקום ובמהלך הדברים הרגיל ישקפו נציגיה לאסיפה הבוחרת את בחירתם של תושבי המקום. והנה בא השר – איש הרשות המרכזית – ונוטל את סמכותה של הרשות המקומית – נטילה זו יכולה שתהיה מוצדקת, אך מפאת אותו יחס כבוד שאמורים אנו לחלוק לרשות המקומית, נצפה כי השר יקפיד על ההתראה ולא יפסח עליה כמו נעדרת היא כל חשיבות". ומכאן לציטוט השני:  "נטילת הסמכות על ידי השר למינוי וועדת הבחירות או להרכבת האסיפה הבוחרת מידי הגופים שהוסמכו לכך בתקנות, הינה ללא ספק צעד מרחיק לכת. הגופים המרכיבים את ועדת הבחירות ואת האסיפה הבוחרת הם גופים המורכבים על פי מפתח דמוקרטי, והינם בעלי תפקיד מרכזי בהכנת הליך הבחירה של רב העיר. נטילת הסמכות מידיהם היא בוודאי אמצעי שראוי לנוקטו רק כאשר הגוף המופקד אינו מסוגל או אינו מוכן לפעול".

עוד מציין הרב שריד, כי לפני שלוש שנים (25.7.2016), בישיבת מליאה, נדון הנושא ובו הובאה לשולחן המליאה הצעת החלטה כדלקמן:  "א. המועצה ממליצה ומבקשת מהשר לא למנות רב ראשי ליישוב; ב. במידה ולא יקבל השר את הנאמר בסעיף א' ייבחר לרב היישוב תושב היישוב, בעדיפות לאחד הרבנים במכהנים ומקבלים שכר מהמועצה הדתית במבשרת". בהמשך הפרוטוקול מצוינים שמות שמונת נציגי המועצה בגוף הבוחר במידה והליך הבחירות ימשיך כסדרו. עוד מצוין בפרוטוקול כי "במידה וייבחר רב ראשי ליישוב, המועצה ממליצה שהוא ימונה ויכהן ללא שכר". על פי הפרוטוקול ההצעה עברה ברוב קולות (11 תומכים). שני המתנגדים היחידים היו יגאל ברזני ורונן אברהם מהסיעה הדתית אשר למעט הסעיף על הרכב נציגי המועצה בגוף הבוחר, הצביעו נגד בכל יתר הסעיפים. יצוין, כי הנושא של בחירת רב הוגדר בפרוטוקול כ'הצעת החלטה'.

פרוטקול ישיבת המליאה מיולי 2016

בהמשך מכתבו כותב הרב שריד: "ראוי להדגיש: נציגי הרשות המקומית לגוף הבוחר רב עיר למבשרת ציון מונו על ידי חברי המועצה המקומית שכיהנה עד חודש אוקטובר 2018. רוב הסיעות שבחרו בחברים הנ"ל שוב אינן חברות במועצה והרכב המועצה שונה לחלוטין מקודמתה. קמו סיעות חדשות ונבחרו חברים חדשים למועצה. אני פונה אליך בשמי בשם תושבים שחשוב להם מאד הנושא, דתיים ושאינם דתיים, חבריי מכ-40 קהילות בתי הכנסת במבשרת ציון ובהם קהילות ותיקות וגדולות ביישוב, שלא נכללו בגוף הבוחר. אנו מבקשים בזאת, שתקבלו החלטות מחודשות בהקדם האפשרי: 1. שאתה, כראש המועצה הנבחר, תייצג את המועצה המקומית בוועדת הבחירות כנדרש וכראוי (ולא אחר); 2. שייבחרו לגוף הבוחר נציגי סיעות המכהנות כיום במועצה; 3. שתוגש רשימת שמות של הנציגים שעליהם תחליט ותאשר מליאת המועצה דהיום ולדרוש שעד שימולאו שלושת הדרישות הנ"ל יבוטלו כל ההזמנות שנשלחו על ידי ועדת הבחירות הנוכחית".

נוסח המכתב נשלח למועצה ולעו"ד מוטי חזיזה לשם קבלת תגובתם על תוכנו.

עו"ד מוטי חזיזה מסר בתגובה: "ראשית ולמען ההגינות, יש לציין כי את ההחלטה המדוברת במליאת המועצה עליה הצביעו רוב חברי המועצה למעט סיעת ס"ד אני ניסחתי והבאתי לשולחן המליאה. לגופו של עניין, ובהתאם להחלטה זו, הוקמה ועדת בחירות ונבחר הגוף הבוחר. כך שלמעשה ועדת הבחירות השלימה זה מכבר את עבודתה כבר במהלך שנת 2016 עם השלמת הגוף הבוחר בהסכמת ראש המועצה , השר לשירותי דת ומועצת הרבנות הראשית. לפיכך, לא ברור מהו הבסיס החוקי והמשפטי, במועד הזה, לשוב ולדון בטענות ממוחזרות עליהן ישב בית המשפט העליון וניתנו זה מכבר שני פסקי דין בהליכים שונים המדברים בעד עצמם. יחד עם זאת הפנתי את המכתב ליועמש המשרד לשירותי דת על מנת לקבל את עמדתה ואת עמדת המועצה ביחס לתהליך הבחירות. כמובן שאפעל בהתאם.  בהזדמנות זאת אאחל הצלחה רבה לכל המועמדים הראויים, וכולי תקווה שההליך שהחל כבר לפני שנים רבות יסתיים בצורה ובדרך המכובדת ביותר לטובת תושבי היישוב."

כמו כן, יצאה הודעה אשר נשלחה לראש המועצה, יורם שמעון, מן הלשכה המשפטית של המשרד לשירותי דת (עוזרת היועצת המשפטית, עו"ד דינה לפידות) בזו הלשון: "מהפנייה עלה כי ישנה כוונה לדון במליאת המועצה בשאלת החלפת נציגי המועצה המקומית לאסיפה הבוחרת את רב העיר מבשרת ציון. לבקשת השר, ולמען הסדר הטוב, אבקש להבהיר, כי סוגיה זו, של החלפת נציגי המועצה, כבר נדונה בהרחבה במסגרת הדיון בבג"ץ. בסופו של יום, הרכב האסיפה הבוחרת לבחירת רב העיר במבשרת ציון נותר על כנו (למעט חבר אחד שלא ישתתף בהצבעה בשל סיבות אחרות, כך במקור). 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: