יום שני, 23 באפריל 2018, ח' אייר ה' תשע"ח
לפרסום חייגו: 054-430-0186

חדשות במבשרת ציון

מלחמת אחים

כתבה ששודרה במוצאי השבת האחרונה בחדשות ערוץ 2, הביאה לסערה במבשרת ציון | בכתבה הוצגו טענות קשות נגד ראש המועצה, בעלי והנהלת קניון 'מבשרת', גם כאלה שירדו לפסים אישיים | בחלוף מספר ימים, מגיבים המעורבים ששמם נקשר לנושא ומבקשים לעשות סדר בדברים

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

טל דה-לנגה גולן

עורכת עיתון 'זמן מבשרת'

delange.tal@gmail.com

מאז שודרה במוצאי השבת האחרונה הכתבה אודות מבשרת ציון בחדשות ערוץ 2, היישוב כולו כמרקחה. מכל עבר נשמעים קולות שונים ומגוונים, בין אם מי מכיוונם של חברי המועצה, בין אם מבעלי עסקים או תושבים. אלא שנדמה, כי אין מי מבין המגיבים שמקשיב האחד לשני (ראו כתבה נפרדת). 
השיח הציבורי לעיתים אף ירד לפסים אלימים ומזלזלים, ובין לבין היו מבין הנפשות המעורבות ששמם נקשר בכל שתואר בכתבה, שטענו כי נעשה להם עוול היות וכי הפרטים שהוצגו לצופים "לקו בחסר, עוותו או הוסתרו מעיני הציבור", לשון המעורבים. וכל לדוגמא בוועדת 'הראל' מבקשים השבוע להדגיש כי בכל הנוגע למעורבות הוועדה בהכנה ושידור הכתבה, כי "לא כל העובדות שהוצגו ידועות לוועדה או קשורות אליה. יצוין כי הוועדה העבירה לחדשות ערוץ 2 תגובה בכתב, עם זאת בכתבה הושמעו קטעי דברים מפי יו"ר הועדה שככל הנראה הועברו לחדשות ערוץ 2 ע"י גורמים אחרים."   
דוגמא נוספת היא ההתייחסות של קניון 'מבשרת', לנושא אי תשלום היטל ההשבחה לוועדת 'הראל' ומועצת היישוב. לדברי הנהלת הקניון, נציגיה ביקשו לערער על גובה ההיטל, על פי זכותם הקבועה בחוק על בסיס שומה נגדית של שמאי מטעמה. "יתרה מכך, אף הופקדה ערבות של כ- 21 מיליוני שקלים למימוש, ככל שיידרש לשלם", לשון ההנהלה. 
כזכור, בכתבה ששודרה הושמעו טענות קשות על כך שראש המועצה המקומית, יורם שמעון, פעל על מנת להקל בגובה התשלומים אותם נדרשו בעלי ויזמי קניון 'מבשרת' לשלם למועצה ולוועדת 'הראל' לתכנון ובנייה, ביניהם תשלומי היטל ההשבחה וארנונה. בנוסף, טענו המרואיינים כי כעת חסר כסף בקופת המועצה. עוד נטען, כי שמעון פעל כך בכדי שמקורביו ימונו לבעלי תפקידים בכירים בהנהלת הקניון. 
" 'איפה הכסף מהקניון במבשרת?' ", שאל עיתונאי ערוץ 2, יוסי מזרחי וזו גם השאלה שכולנו מבקשים לשאול את ראש המועצה", מסרו השבוע שמונת חברי האופוזיציה במועצה המקומית וביניהם יעל ארן, גדעון מאיר, נעמי ברזני, חביב לוי, חנן רפיעי, מוטי חזיזה, אריה שמם ובועז כהן. "איפה 21 מיליוני השקלים, היטל ההשבחה שיזמי הקניון היו צריכים להכניס לקופת המועצה, אבל לפי ערוץ 2, יורם שמעון עשה כל שביכולתו בכדי לוותר עליהם. כולנו, שמונה חברי מועצה מוטרדים מאוד מהממצאים שחשף מזרחי, ומקווים כי משטרת ישראל תחקור את התנהלותו הבעייתית של ראש המועצה", לשון חברי האופוזיציה. 
מהמועצה המקומית מבשרת ציון נמסר בתגובה, כי "בימים האחרונים הועלו נגד ראש המועצה יורם שמעון טענות שקריות, מופרכות וחסרות שחר, על ידי יריביו הפוליטיים המסרבים להשלים עם בחירתו לראשות המועצה בשנת 2013. בשבוע האחרון, נחשפנו למופע אימים, בניצוחם של בעלי עניין ואינטרסנטים שהתפרנסו במשך שנים רבות על חשבון הקופה הציבורית  וכן אלו שבקשו לקבל תקציבי עתק וסורבו על ידי ראש המועצה.
 יודגש כי יורם שמעון ראש המועצה מעולם לא התערב, לא ניסה לקבוע, להשפיע או  לשנות לאף אדם, פרטי או בעל עסק, הן לעניין הארנונה והן לעניין היטלי השבחה  ביישוב ונכון הדבר גם לגבי קניון מבשרת.
"הניסיון להטיל רפש ולהכפיש בעניין היטלי ההשבחה את ראש המועצה נדון מראש לכישלון מוחץ, לא רק משום שראש המועצה לא היה מעורב, אלא גם משום שהדבר איננו בסמכותו, אלא בסמכותה של הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה – "הראל", הכפופה למשרד האוצר, ואין לוועדה זו כל יחסי כפיפות מכל סוג שהוא למועצה או למי מטעמה.
לפיכך, לראש המועצה אין אפוא, לא יכולת ולא סמכות להתערב בגובה השומות.
"ראש המועצה יורם שמעון ימשיך למלא את תפקידו בנחישות, במסירות ובנאמנות תוך שמירה קפדנית על האינטרס הציבורי כפי שעשה כל חייו, איומי הסרק וההכפשות הנבזיות הללו לא ירפו את ידו מהמשך העשייה לטובת הציבור ולטובת תושבי מבשרת ציון", לשון תגובת המועצה.

זכות התגובה

כאמור, לוועדת 'הראל' ולהנהלת קניון 'מבשרת' יש הרבה מה לומר ולתרום לידיעת תושבי מבשרת ציון, בעקבות הכתבה ששודרה במוצאי השבת האחרונה בחדשות ערוץ 2. 
"הועדה הוציאה שומה בגין קניון 'מבשרת' בהתבסס על עבודת שמאות אך בעקבות הגשת השגה בעניין, השומה מצויה כעת בהליך בפני שמאי מכריע. הועדה הציגה את טענותיה בפני השמאי המכריע וכל הפעולות מתבצעות כדין ובהליך נאות", כך נמסר מהוועדה המרחבית. בכל הנוגע למעורבות של וועדת 'הראל' בהכנת ושידור הכתבה בחדשות 2, נמסר כי "לא כל העובדות שהוצגו ידועות לוועדה או קשורות אליה. יצוין כי הוועדה העבירה לחדשות ערוץ 2 תגובה בכתב, עם זאת בכתבה הושמעו קטעי דברים מפי יו"ר הועדה שככל הנראה הועברו לחדשות ערוץ 2 ע"י גורמים אחרים."   
ואכן, מבדיקה נרחבת וקפדנית שערך 'זמן מבשרת', עולה כי למעשה לראש רשות מקומית אין כל אפשרות להשפיע בקביעת גובה היטל השבחה המוטל על מבנים חדשים, וכי זה נקבע בידי שמאי שממנה לתפקיד הוועדה המרחבית לתכנון ובניה. עוד עלה מהבדיקה, כי היות ובעלי קניון 'מבשרת' הגישו ערר על גובה השומה שנקבע וכי הבירור והפסיקה בנושא הועבר לפתחו של שמאי מכריע, הפקידו הבעלים ערבות בנקאית בידי וועדת 'הראל' על סך היטל ההשבחה המקורי.  עוד נודע ל'זמן מבשרת', כי נציגי המועצה המקומית פנו מספר פעמים לוועדה, דרשו לדעת היכן עומדים הדברים ומתי עתידה להינתן פסיקה בנושא. זה המקום לציין, שעל אף הטענה ש-21.5 מיליוני השקלים שנקבעו כהיטל השבחה חסרים בקופת המועצה, על פי חוק לא כל הסכום מועבר למועצה. אלא, חלקו לרשות המקומית וחלקו לוועדת 'הראל'.   
"היזמים והנהלת קניון 'מבשרת' דוחים מכל וכל את כל הנטען בכתבה המגמתית של ערוץ 2, שבאה לשרת אינטרסים של גורמים בעלי ענין במטרה להכניס את הקניון לסכסוך שאין לקניון 'מבשרת' כל קשר עמו, וכל זאת במחיר של פגיעה והכפשה חמורה של יזמי הקניון", כך נמסר השבוע מקניון 'מבשרת', "לגבי היטל ההשבחה, הוועדה המקומית 'הראל' ביקשה לחייב את היזמים בתשלום של 21.5 מיליוני שקלים, שהינו סכום מופרך ומוגזם לפי בדיקתם של שמאים מומחים. בהתאם לכך, הנהלת קניון 'מבשרת' ביקשה (ולא ראש המועצה) לערער על פי זכותה הקבועה בחוק על בסיס שומה נגדית של שמאי מטעמה. יתרה מכך, אף הופקדה ערבות של כ- 21 מיליוני שקלים למימוש, ככל שיידרש לשלם. נציין כי כיום, בעקבות הערעור, מתקיים הליך של דיון אצל שמאי מכריע כפי שקובע החוק ואנו ממתינים להכרעתו.
"לגבי הארנונה, בניגוד לנאמר בקניון 'מבשרת' כל שוכר משלם ארנונה ישירות למועצה, והחיובים יצאו כך בהתאם. יתרה מכך, הסופר של 'רמי לוי שיווק השקמה' שילם את הארנונה לשנת 2016, מלא כפי שנדרש. הצ'ק נפדה ב- 12.12.16 והוא על סך 522,689 שקלים. לגבי כלל השטחים המחויבים בארנונה בקניון,  עם קבלת הוראת התשלום, פנינו ואף נפגשנו עם גזבר המועצה ומנהל הגבייה להגיש השגותינו לעניין חיוב הארנונה. לאחר שלא נענו פניותינו, הנושא הועבר לטיפול בין עו"ד הקניון לבין המועצה כמחויב עפ"י חוק.  
"לקניון 'מבשרת' רישיון עסק זמני, כמקובל בהרבה עסקים עד לקבלת רישיון עסק קבוע. כל האישורים לקבלת רישיון עסק קבוע הוגשו לרשויות למעט אישור משטרה, אשר כפי שנמסר לנו נמצא בהליכי חתימה סופיים ואנו נקבל אותו בתוך תקופה קצרה, לאחר שהקניון עמד בכל דרישותיהם. עד אז אנו מתנהלים עם רישיון עסק זמני. 
קניון 'מבשרת' לא זכה לשום הקלות בנושא ההיטל ההשבחה. ראש המועצה, יורם שמעון, לא נתן לקניון 'מבשרת' וליזמי הקניון, בשום שלב, כל הקלה בכל תחום שהוא, ההיפך הוא הנכון, דווקא הקשה עלינו פעמים רבות לאורך תהליך הקמת הקניון."
באשר לטענה שהובאה בכתבה של ערוץ 2 בדבר מינוי המקורבים נמסר מקניון 'מבשרת' כי: "בין ליאת שמעון לבין יורם שמעון, מתנהלים הליכי גירושין, מזה כשנה בביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים. הליכים אלה תלויים ועומדים אף כיום. משום הוראות החוק המטילות חסיון גורף על הליכים מסוג זה, ובוודאי משום טובת ילדם המשותף של הצדדים, לא נוכל ולא ראוי לחשוף פרטים. ליאת שמעון מועסקת בקניון 'מבשרת' החל מספטמבר 2016 ובמועד בו הועסקה, כאמור,  כבר הייתה פרודה של ראש המועצה. העסקת הגב' שמעון נעשתה אך ורק בזכות כישוריה וניסיונה הרלוונטי בתקופת 13 שנים, כמנהלת שיווק בקניון אחר במבשרת ציון. 
"עודד בר צבי החל את תפקידו כמנכ"ל הקניון לפני פחות מחודשיים, וזאת לאחר שמנכ"ל הקניון הקודם עזב. בר צבי התקבל לתפקיד בשל ניסיונו הרב והעשיר, בניהול קניונים.
הן לשמעון והן לבר צבי אין ולא הייתה כל השפעה על ההליכים המשפטיים התלויים והעומדים, בהם מצויים נושא היטל ההשבחה ו/או הארנונה ו/או נושאים משפטיים אחרים", כך כאמור נמסר מהנהלת הקניון.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה:
1
טעות בכתבה
יוסי | 06:33   16.03.17