יום שני, 18 במרץ 2019, י"א אדר ב' ה' תשע"ט
לפרסום חייגו: 054-430-0186

דעות במבשרת ציון

על גבירים ונקיי דעת בירושלים

פעם אחת הזדמן לי להלך באחת משכונות הבירה אשר נקראה על שמו של השר משה מונטפיורי | היה זה במזכרת משה ולצדי, רעי הטוב לני | לפתע מצאנו עצמנו יושבים בצלו של עץ האקליפטוס העתיק, וספרתי שבחי ירושלים ושבח בניה יראי אלוהים, דבר שיעמוד לזכותי בקץ הימים

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

יעקב יעקב

ירושלים שכונות הרבה יש בה ושמותיהן מספרים. מספרים על יופייה, חינה וחמדת מראיה; יפה נוף, עיר גנים, בית וגן, גבעת הוורדים. מהם הרומזים על מידותיה הנאצלות; שכונת שערי צדק, נווה שאנן, רחביה, רוממה, שכונת אחווה, מקור חיים. ומהם הבאים להנציח את בניה, את בוניה, את יקיריה מימים קדמונים ומן העת הזאת, ואת נקיי הדעת שהוסיפו פרקים רבי מעש ועלילה בתוכה ולמענה; רמת אשכול, פסגת זאב, רמות אלון, גבעת שפירא, כרם אברהם, קריית שמואל, כפר שאול, ועוד הרבה יש בה .
ויש לה "בן יקיר" לעיר הקודש ירושלים, תובב"א ששמו חקוק באבניה באותיות קידוש לבנה, ושכונות הרבה קרויות על שמו, וזה האיש שמו משה, וגם שירים חרזו בשמו.
ואם תמהים אתם על זאת , ומגביהים אתם גביני עיניכם בתמיהה: כיצד באתנו כזאת? וכיצד זה זכה האיש לכבוד מופלא שכזה שיהא שמו מרחף מעל שמיה של ירושלים דארעא, שכמותה יש ירושלים מעליא, ושמו מהדהד אף שם מפיהם של מלאכי השרת המופקדים על משמרתה? אניח לנגדכם רמז - רמיזה להנחותכם.
מן המפורסמות היא שכאשר נצרך אדם לפרנסה ולסעד - עושה מה שמטילין עליו. ומשום שזה האיש משה, פרנס גדול היה הכל היו עושין דברו .משום שאיני איש חידות אפרוש עתה מדברי הראשונים שברמיזה, ואספר הדברים לאשורם וכהוויתם.
איש הפלאות הלז הוא משה מונטפיורי. יהודי בעל ממון שטובת אחיו בארץ ישראל עמדה לנגד עיניו כל הימים, והוא בקש לסייע בעדם. הוא בנה להם בתים ושכונות ובלבד ששמו יקרא עליהן. ואחיו דרי השכונות, אנשי עירנו הקדושה נתרצו לו, וחקקו את שמו על כותל המזרח בשכונותיהם. 
ואתם רעיי - קוראיי, בוודאי אף אתם מהלכים מעת לעת באחת מאלו הקרויות על שמו, שהן חמש במספרן: מזכרת משה, אוהל משה, שערי משה, ימין משה וזיכרון משה .ואף אני מהלך בהן. מדעתי או שלא מדעתי רגלי מוליכות אותי לשם מעת לעת . פעם אחת נזדמנתי למזכרת משה עם רעי הטוב לני. וספרתי לאיש כי שכונה זו נבנתה על ידי משה מונטפיורי למען אחיו האשכנזים. חייך רעי בידידות שופעת חן ושתק. משחלפנו ליד בית הכנסת: 'חסד ורחמים', אמרתי לו זהו בית כנסת ספרדי שבו מתפללין אחי הספרדים. מששמע זאת התבונן בבית הכנסת ובי חליפות כשואל: "מה לבית כנסת ספרדי בשכונה של אשכנזים"? 
אמרתי לו: "הבה ונשב בצל עץ האקליפטוס הזה, עב הגזע וכבד הצמרת שגילו גדול מגילנו שהוא בן 115 שנים, עץ אשר בצלו חוסה בית הכנסת ואספר לך מעשה שהיה".
נתרצה וישבנו, ואני ספרתי : "היה זה יום קיץ חם ומהביל. יום חמישי בשבוע, שבו מרובים הלקוחות שבאים לקנות כל צרכיהם בשוק להתקין סעודות שבת , והקצב יצחק אורמוזה היה מתייגע עליהם ונותן להם מבוקשם בעין טובה .משהגיעה שעת בין השמשות ורפתה החמה קמעה, ראה שתש כוחה וחש כי אף כוחו תש מעמל יומו אמר לבנו: 'אצא לי לשכונה הסמוכה שיש בה גנות, ורוחות טובות נושבות בה. אצא לשם לפוש מעט מעמל יומי, אשאף עשן ציגרטה אחת ואשובה אליך'.
משהגיע אורמוזה - שכבד גוף היה, וירא שמים היה ומהדר במצוות - בשערי השכונה שמע קולות צהולים. קרב עדיהם וראה בית מרזח ואנשים בו הרבה, והם שותים ערק ומיני משקאות משכרים אחרים. נפלו פניו בשל מעשיהם של אחיו היהודים שמתעסקין בהבלי העולם הזה, ואינם מתקינין עצמם לחיי העולם הבא בתפילות ובמעשים טובים. פנה אל מי מהם ושאלו: 'למי מקום זה'? השיבו האיש: 'למשפחת חשין'. לא נתקררה דעתו עד שמצאו לחשין זה ואמר לו: 'אם אתן בידך עשר לירות בעבור מקומך התתנהו לי'? שמע האיש ולא האמין למשמע אוזניו, שידע כי ערכו קטן יותר. לא עבר רגע ארוך אחד עד שנתרצה האיש, ועד שתקעו יד הוא ואורמוזה לעשות העסקה, ולא עברו ימים הרבה עד שהפך הקצב ירא אלוהים את בית המרזח לבית כנסת לצדיקים ולישרי דרך ספרדים -להרבות תורה ומעשים טובים בעירנו ובעולם כולו".
שמע לני את המעשה ונתחייך לו, ונתחייכתי אף אני - שספרתי שבחי ירושלים ושבח בניה יראי אלוהים, דבר שיעמוד לזכותי בקץ הימים.

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: