יום שלישי, 11 באוגוסט 2020, כ"א אב ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-430-0186

זמן פיננסים במבשרת ציון

שרון ימטוביץ

חוק צמצום השימוש במזומן

על החוק שייכנס לתוקפו באחד בינואר 2019 והשפעתו על תחום המקרקעין

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

עו"ד גיל אדר

עורך דין, עוסק בתחומי מקרקעין ומשפט אזרחי מסחרי, www.adar-law.co.il, 052-836-7875

חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018 יכנס לתוקפו ב-1.1.2019, החוק הוא עוד שלב (אפקטיבי ביותר) במלחמה כנגד ההון השחור. במדינות רבות נחקקו בשנים האחרונות חוקים דומים, אשר תכליתם זהה והמטרה הינה לצמצם ככל שניתן את הכלכלה 'השחורה'. על פי הערכות, אובדן ההכנסה שנגרם למדינה מהכלכלה 'השחורה' (ולמעשה לכל אזרח ואזרח) מוערך בסכמי עתק הנעים בין 40 ל-50 מיליארד שקלים בשנה.

עיקרי החוק – למין ה-1.1.19 יחול משטר תשלומים חדש, אשר יגביל בצורה משמעותית את היכולת של הציבור להשתמש במזומן מעל סכום מסוים. עסקים יוגבלו לקבלת מזומן עד סך של 11,000 שקלים ובעסקה בין אנשים פרטיים, חל איסור לשלם מעל 50,000 שקלים.

בטור זה לא אתייחס לתוכנו של החוק, אלא לחלק מהשפעותיו הישירות והעקיפות על תחום המקרקעין, כפי שניתן לצפות עוד בטרם כניסתו של החוק לתוקפו.

 

דיווח לרשות המיסים

מרגע כניסת החוק לתוקפו, יחויב הרוכש לדווח למיסוי מקרקעין באלו מקורות כספיים הוא השתמש לצורך רכישת הנכס. הדיווח יתבצע תוך שישה חודשים מיום ביצוע התשלום ויבוצע ככל הנראה במערכת אינטרנטית ספציפית. במידה ולא יתבצע דיווח, יהיה באפשרות מיסוי מקרקעין להטיל קנסות וסנקציות נוספות על הרוכש.

 

דיווח הוצאות של המוכר לטובת קיזוז מס שבח

מוכר נכס רשאי לקזז מהשבח שנוצר בעת מכירת נכס מספר לא מבוטל של הוצאות, הן כאלו שהוציא בעת הרכישה והן כאלו שהוציא לטובת השבחת הנכס. עד היום, ניתן היה לקזז את השבח על ידי שימוש בהוצאות אלו גם ללא הקבלות (לדוגמא במקרה של שיפוץ או תוספת בנייה).

כעת, רשות המיסים הבהירה, כי הבקשות להכיר בהוצאות השבחה הינן הזדמנות לבחון את התקיימות חוק צמצום השימוש במזומן ומוכר (פרטי או משקיע) אשר לא יספק קבלות על התשלומים שהוציא עלול להיפגע פעמיים:

ראשית, ההוצאות לא יוכרו לטובת קיזוז השבח שנוצר.

שנית, הרוכש יהיה חשוף לסנקציות ולקנסות הקבועים בחוק.

לסיכום, החוק החדש יכול וישפיע בצורה דרמטית על הנורמות הקיימות כיום ולהשפעה זו יכולות להיות השלכות נרחבות הן בהתנהלות מול מיסוי מקרקעין הן בחשיפה לקנסות והן בהפסדים משמעותיים כתוצאה מהוצאות שהוצאו לטובת השבחת הנכס אך אין בגינן קבלות או אסמכתאות מתאימות.

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: