אבו גוש: משרד הפנים פיזר את מליאת המועצה

צילום: moataz1997, 'ויקיפדיה' (ארכיון)
צילום: moataz1997, 'ויקיפדיה' (ארכיון)
הסיבה: אי אישור תקציב * המשך כהונת ראש המועצה: בכפוף לשימוע שיערוך מנכ"ל משרד הפנים

בהתאם לפקודת העיריות, יום שישי 6 במאי 2022 היה המועד האחרון לאישור התקציב לשנת 2022 ברשויות המקומיות. מליאת רשות שלא אישרה תקציב עד למועד זה – כהונתה פקעה. על פי הודעה שפרסם בשעה האחרונה דובר משרד הפנים, עוזאל ותיק, מדובר בשתי רשויות בישראל ואחת מהן היא אבו גוש (השנייה היא מועצה מקומית בשומרון).
מדוברות משדר הפנים נמסר: "סעיף 206 (ב1) לפקודת העיריות קובע: 'לא אישרה המועצה את תקציב העיריה… תסתיים כהונת המועצה או כהונת המועצה וראש העירייה, כפי שיורה שר הפנים'". לפיכך, פקעה כהונתן של מליאות המועצות אבו גוש ובית אריה – עופרים. בקרוב, תמנה שרת הפנים חברי מליאה ממונים לרשויות אלה במקום הנבחרים שפוזרו. לגבי המשך כהונתם של ראשי הרשויות, תתקבל החלטת שרת הפנים לאחר ביצוע הליכי שימוע שיערוך מנכ"ל המשרד בימים הקרובים. משרד הפנים מברך את כל יתר הרשויות המקומיות אשר העבירו את תקציבן".

סלים ג'אבר, ראש המועצה המקומית אבו גוש: "ניסינו חמש פעמים להעביר את התקציב ולא הצלחנו, כך שלא הייתה ברירה למשרד הפנים. היישוב במצב טוב. בקדנציה זו, למרות אי היציבות בפוליטיקה הארצית ולמרות הקורונה, נשארנו מועצה מאוזנת, ללא גירעון; החינוך השתפר – גם באחוזי הזכאות לבגרות וגם בהורדת מפלס האלימות; הרחבנו את שטח היישוב – נקים בית מלון ובניין מועצה חדש; נעשו עבודות לשיפור הכבישים ולהקמת מעונות וקריית ספורט. חבל שחברי המועצה בחרו להתנגד. טרם קיבלתי הודעה לגבי השימוע בענייני אצל מנכ"ל משרד הפנים".