אבו גוש: ראש המועצה יישאר בתפקידו

חודש וקצת לאחר שפוזרה מליאת המועצה באבו גוש, קבע מנכ"ל משרד הפנים כי ראש המועצה סלים ג'בר יישאר בתפקידו

לפני כחודש וקצת הודיע משרד הפנים על פיזורן של שתי מועצות מקומיות בישראל בעקבות אי אישור תקצבי. אחת מהן היא אבו גוש. מדוברות משדר הפנים נמסר אז כי "לגבי המשך כהונתם של ראשי הרשויות, תתקבל החלטת שרת הפנים לאחר ביצוע הליכי שימוע שיערוך מנכ"ל המשרד בימים הקרובים". בשיחה עם 'זמן מבשרת' מסר אז עוזאל ותיק, דובר משרד הפנים, כי הבחירות ברשויות המקומיות יתקיימו בכלל הרשויות באוקטובר 2023, כלומר, הוועדה הקרואה, שכאמור תתמנה בקרוב על ידי שרת הפנים, תכהן מרגע מינוייה ועד לבחירות שתתקיימנה במועדן הכלל הארצי.

שרת הפנים איילת שקד קיבלה את המלצת מנכ"ל משרדה יאיר הירש לאחר שימוע שערך בנושא והחליטה כי ראש המועצה המקומית אבו גוש, סלים ג'אבר, יישאר בתפקידו. למליאת המועצה ימונו בקרוב חברי ועדה ממונה מטעם משרד הפנים, שתחליף את חברי המועצה שפוזרו וחבריה יסייעו לראש המועצה בייצוב המועצה ובאישור תקציבה.

בהמלצתו לשרת הפנים בעניין אבו גוש כתב מנכ"ל משרד הפנים יאיר הירש: "ההחלטה בעניין המשך כהונתו של ראש המועצה כרוכה באיזון בין אינטרסים שונים וחשובים מן המעלה הראשונה… בשים לב לאיזון ולמשקל הנדרש שיש לתת לזכות לבחור ולהיבחר; ובפרט בשים לב למשמעות מינוי ועדה ממונה לתפקידי ראש המועצה והמועצה בעת הנוכחית שתביא לדחיית מועד הבחירות הקרוב למועצה; ובהסתמך על המידע המצוי בפניי העולה מתוך כלל המסמכים שהועברו לידיי; וכן מתוך הדברים שהוצגו במהלך השימוע שערכתי לראש המועצה; ובהתחשב בדרך התנהלותו של ראש המועצה בנוגע להליך אישור תקציב המועצה לשנת 2022, לא נמצא כי בנסיבות אלה ועל פי אמות המידה שנקבעו לעניין זה בפסיקה, נושא ראש הרשות באחריות העיקרית לאי אישור התקציב וכי נדרש להפסיק את כהונתו כראש המועצה".