אושרה התכנית להקמת 'גן חוצבים'

הדמיה: קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים
הדמיה: קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים
עיריית ירושלים אישרה את התכנית להקמת גן חוצבים שיוקם בין רחובות גולדה, הרטום והמרפא בהר חוצבים, בשטח של כ- 16.5 דונם

עיריית ירושלים, באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה המליצה על הפקדת תכנית גן חוצבים בוועדה המחוזית. התכנית ממוקמת בין רחובות גולדה, הרטום והמרפא בהר חוצבים, בשטח של כ- 16.5 דונם.

התכנית צמודה לציר הרכבת הקלה ולתחנה המתוכננת במקום ומציעה תוספת זכויות וקומות למבנים שאושרו בתכנית 51854 – עבור שימושי תעסוקה למשרדי ממשלה, על ידי הקמה של 3 מגדלים בני 30 קומות בהיקפי בניה מרביים של כ- 150,000 מ"ר.

בנוסף, התכנית מציעה כניסה נוספת להר חוצבים מציר גולדה, באמצעות מנהרה תת- קרקעית והסדרה של המרחב הציבורי על ידי יצירת חיבורים בין הרחובות גולדה, הרטום והמרפא וכיכר עירונית אליה יופנה מסחר שצפוי לשמש את באי הר חוצבים ואת המשתמשים ברכבת הקלה.

מגיש התכנית הינו משרד האוצר- החשב הכללי, באמצעות הרל"י ועורך התכנית הוא קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "אני מברך על קידום התכנית, אשר מגדילה את היצע מקומות התעסוקה בעיר בכלל ובהר חוצבים בפרט.  בנוסף, התוכנית מסדירה כניסה נוספת להר חוצבים דרך גולדה במנהרה תת-קרקעית. נמשיך לבנות ולקדם את העיר".