איפה אתם כשצריך אתכם?

צילום אילוסטרציה: Steve Buissinne, Pixabay
צילום אילוסטרציה: Steve Buissinne, Pixabay
מומחי הכלכלה בעולם עומדים כמו ילדים קטנים ובוכים על קריסת הכלכלה בעולם בניגוד לתיאוריות שבהן דגלו כל השנים * האם גם הם הפכו ל'חכמים בדיעבד'?

העולם נקלע למערבולת מסוכנת. המלחמה במזרח אירופה עלולה להתפשט עד למערבה ולהביא את מוסקבה לנתק את אספקת החשמל בלונדון. אוקראינה – 'סל הלחם של אירופה' – מסכנת את ייצוא הסחורות החקלאיות שלה. משבר האנרגיה פוגע באסיה: תאילנד בסכנת מחסור בדלק, סרי לנקה קורסת כלכלית וגם באמריקה לא נשאר רחוב פנוי מהמון משולהב שמפגין למען זכויותיו.

כלכלנים יקרים, מומחים נכבדים, אתם שתמיד סיפרתם לנו שהכול מסתדר באמצעות הנהגת שוק חופשי, שהוא סגולה לקידום ולאיזון העולם בכל מצב; והרגעתם אותנו שישנם מצבורים של מזון ברחבי הכדור – פתאום אתם עומדים כמו ילדים קטנים ובוכים: "אוי, הכול קורס". אתם יכולים לתת תמונת מצב עתידית, להוות כוח משפיע ומכריע בהחלטות לאומיות ובינלאומיות, לדאוג שהכול יהיה מסודר ומאוזן על פני כדור הארץ; ובמקום להקדים תרופה למכה – אתם מגיעים אחרי שהכול קורה ומסבירים בדיעבד את מה שקרה.

יש לכם אמצעי חד להשפיע על החברה. אתם יודעים דרך מה? דרך הבטן. אם תציירו את הדברים קרובים ומוחשיים, למשל אם תגידו: "ממחר אין לחם ובעוד יומיים לא יהיו מים", כולם ישימו לב לאזהרות כאלה, להבדיל מהחוברות השמנות שאתם מוציאים לאור כשנה לאחר סיום האירועים ואף אחד לא טורח לקרוא אותן.

אנחנו לא צריכים אתכם כדי לספור כמה גרושים יש לנו בבנק, את זה אנחנו יודעים לבד, אלא אנחנו צריכים אתכם לדברים הגדולים והמשמעותיים שעשויים להשפיע על חיינו. שתפרשו לפנינו את מגמת הכלכלה הגלובלית, תסבירו לאן כל מהלך עלול להוביל ובכך תכינו אותנו לאזן את הכוחות ואת היחסים בינינו.

כלכלנים יקרים, אתם נמצאים במעמד שבו אתם מקבלים דיווחים, עושים רישומים ומודעים לתמונה הכוללת. כל המידע פרוש לפניכם ואתם יכולים להחזיק את העולם ביציבות. אתם פשוט לא חושבים בכיוון הזה. העולם נמצא כמו משפחה בלי ראש שדואג לבית, לאישה, לילדים ולזקנים; בלי אדם אחראי שדואג שיהיה מצבור אוכל מינימלי ליום מחסור, ישלם את החשבונות לקופת חולים ולביטוח לאומי. זו כלכלה, ואתם הכלכלנים של הבית, של כדור הארץ; ולא מורגשת מצדכם תחושת אחריות לשלומו.

ייתכן ונצא מסדרת המשברים הנוכחית, אבל מההשלכות שלהן עלינו גם בעוד שנה ושנתיים לא נקום אם לא נסגל, אנחנו ואתם, רגש של אחריות הדדית – הבנה שהדבר היחיד שחסר בעולם הוא להיות בעזרה הדדית. "איש את רעהו יעזורו", תפיסה שאנחנו קיימים במערכת אחת ותלויים זה בזה.