אסבסט: מסירים סיכון

המשרד להגנת הסביבה יתמוך כספית בהיקף של עד 50 מיליון שקלים בהסרת אסבסט פריך ממבני ציבור, לשם עמידה בהוראות החוק הדורש הסרת האסבסט

המשרד להגנת הסביבה פרסם ברשומות את תנאי התמיכה שבכוונתו להעמיד לבעלי מבני ציבור שבהם נמצא אסבסט פריך מותז כבידוד אקוסטי בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור. פרסום תנאי התמיכה מתאפשר לאחר שקרן הניקיון אישרה בישיבתה האחרונה הקצאה של 50 מיליון שקלים מתוך תקציב של 115 מיליון שקלים שייעדה למטרה זו והוא כעת מגיע לכדי מימוש.

אסבסט פריך הותז בעבר כחומר לבידוד אקוסטי במבני ציבור. האסבסט נמצא כחומר מסרטן ומסוכן. לכן, החל משנת 1984 נאסר שימוש זה במבנים. כדי לאתר מבנים שבהם הותז האסבסט ולהביא להסרתו, נקבע בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (2011), כי חובה לבצע סקרים לאתר את האסבסט הפריך במבני הציבור ואם נמצא החומר המסוכן, יש להסירו בתוך עשור מכניסת החוק לתוקף (כלומר עד 4.8.2021)

אף שהשימוש באסבסט פריך מותז לא היה נפוץ, גילוי מקומות אלה והסרת הסיכון בהקדם היא חשובה ביותר ומצילת חיים. גילוי האסבסט נעשה באמצעות סוקר אסבסט מורשה, אשר הוכשר לאיתור הסיכון ולמיפויו. בישראל יש כיום עשרות אלפי מבני ציבור בבעלות רשויות מקומיות, עמותות, חברות פרטיות ועוד, אשר לא בוצעו בהם סקרים לאיתור אסבסט פריך כנדרש על פי חוק ולא קיים מידע לגבי הימצאות או אי הימצאות אסבסט פריך במבנים.

הגדרת החוק למקום ציבורי היא רחבה וכוללת מקום המיועד לשימוש הציבור ואינו מיועד למגורים ובכלל זה מבני חינוך, רווחה, תרבות, דת, מדע, ספורט, תרבות ופנאי מרכז קהילתי, ספרייה, גן אירועים, מסעדה, פארק ציבורי ועוד.

בשל עלויות ההסרה הגבוהות וחשיבות הסרת הסיכון, יתמוך המשרד להגנת הסביבה בבעלי מבני ציבור שבשטחם יתגלה אסבסט פריך מותז באמצעות סקר ובהתאם לתנאים שנקבעו. הפעילות הנתמכת במסגרת הקול הקורא תכלול הכנת תוכנית מקצועית לביצוע ההסרה, ביצוע ההסרה בהתאם לתוכנית, ביצוע דיגומים סביבתיים נלווים, פיקוח על העבודות ושינוע והטמנת פסולת האסבסט.

לפני כשנה, אישרה השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, העברה של 10 מיליון שקלים מתוך התקציב המיועד למטרה זו לתמיכה בהסרת אסבסט פריך ממבני חינוך. מבנים שיאותרו, מבני חינוך או מבנים אחרים, יוכלו ליהנות מתקציב התמיכה בקול הקורא שאושר.

האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם. חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי, המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. יש מופעים ושימושים שונים של אסבסט ולהם רמות סיכון שונות. המסוכן ביותר הוא האסבסט הפריך שממנו מתפזרים בקלות סיבי האסבסט ומהווים סיכון לנחשפים אליהם.

עבודות הסרת האסבסט כרוכות בתנאים מחמירים של סגירת המבנה וסביבתו ואיסור כניסה לציבור הרחב. העבודות נעשות בפרקטיקה מיטבית הכוללת בניית חלל אטום ומבוצעות רק על ידי עוסקים עם רישיון מתאים וללא יצירת סכנה לציבור. יובהר, כי במבנים שבהם טרם בוצעה ההסרה הותר להמשיך את הפעילות ללא סכנה לציבור עד למועד ההסרה הקבוע בחוק ורק לאחר שבוצעו פעולות איטום ייחודיות, המלוות בדיגום תקופתי להבטחת תקינותו והיעדר סיכון לציבור.

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל: "אסבסט פריך הוא חומר מסרטן ודאי לאדם. הפעלת התמיכה בהסרת אסבסט פריך ממבני ציבור תסייע להקטין את החשיפה של הציבור למפגעי האסבסט המזיקים לבריאותם ובכך נייצר סביבה נקייה ובריאה יותר עבור כולנו. התמיכה שלנו תעודד גם את ביצוע השלב המקדים והחשוב – ביצוע סקרים במבני ציבור לבדיקת הימצאות אסבסט פריך, שכן היום חלק ניכר מן הרשויות המקומיות כלל לא יודעות על הימצאות או אי הימצאות של אסבסט פריך במבנים שבתחומן".

לפרסום ברשומות של מבחני התמיכה: https://did.li/BpvlC.