בא לגן מדיח חדש

המשרד להגנת הסביבה, במהלך שנועד למנוע שימוש בכלים חד פעמיים, תקצב הצבת מדיחי כלים בגני ילדים * איזה יישוב באזורנו זכה לכך?

שוברים את הכלים (החד-פעמיים) בגני הילדים: המשרד להגנת הסביבה העביר במסגרת סבב ראשון, התחייבות לתמיכה בהיקף של כ-12 מיליון שקלים ל-101 רשויות מקומיות בישראל עבור רכישת מדיחי כלים בגני ילדים והסברה בנושא. המשרד ממשיך בבדיקת כל שאר ההגשות במסגרת התמיכה, בהן רשויות גדולות כמו חיפה, תל אביב, ראשון לציון ועוד, וככל שתימצא עמידה בתנאי הסף של הקול הקורא, תועבר התמיכה לרשויות בסבב הנוסף.

סבב התמיכה הנוכחית יביא להפסקת נורמת השימוש בכלים חד פעמיים בכ-3,600 גני ילדים, המהווים כ-20 אחוז מגני הילדים בישראל על פי נתוני מינהל כלכלה במשרד החינוך. ילדים אשר רגילים לאכול מידי יום באמצעות חמישה כלים חד פעמיים (כל אחד בממוצע), יעברו לשימוש בכלים רב פעמיים ויובילו לחיסכון ישיר של 77 מיליון פריטי כלים חד פעמיים בממוצע בכל שנה. הרשויות המקומיות מתחייבות לוודא שימוש במדיח בגנים באופן שוטף וכן מתחייבות לספק כלים רב פעמיים לגנים.

הסכום שהוקצה לתמיכה הוא תקציב של עד 45 מיליון שקלים. במסגרת התמיכה, יצר המשרד להגנת הסביבה מנגנון תקציבי שיאפשר לרשויות שיוותר להן תקציב לכך, לרכוש גם כלים רב פעמיים איכותיים יותר, כפות הגשה ואף קערות למרכז השולחן ובכך לחסוך עוד ועוד פסולת פלסטיק מיותרת. המהלך צפוי לפתח גם שוק של ספקים ונותני שירותי הסעדה שמבוססים על שימוש בכלים רב פעמיים ובכך להגדיל את ההיצע וההיתכנות של גופים נוספים לבצע שינוי ומעבר לצורת הסעדה זו.

הרשות היחידה באזורנו שזכתה לתקציב זה היא המועצה המקומית הר אדר. על פי הודעת הדוברות של המשרד להגנת הסביבה, הגישה המועצה שש בקשות והתקצוב עומד על סך של 18,246 שקלים.

צעד זה מצטרף לשורה של צעדים שמקדם המשרד להגנת הסביבה על מנת לגמול את הציבור הישראלי מכלים חד פעמיים, כאשר בחודש אוקטובר האחרון נכנס לתוקפו היטל המס עליהם. המשרד להגנת הסביבה פועל על מנת שרשויות מקומיות וספקי המזון ישלימו את מהלך הפסקת השימוש בכלים החד-פעמיים גם בכלים להובלת המזון למוסדות החינוך.

במסגרת מהלך זה, ניגשו רשויות רבות ל'קול קורא' שמהווה חלק ממדיניות רחבה של המשרד להגנת הסביבה בתחום הפסולת ומצטרף לשורה של צעדים שעוסקים כולם בקשר בין השימוש בפלסטיק למצב הסביבה ובהם: מיסוי על כלים חד פעמיים, הרחבת חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים, חוק השקיות ו'קול קורא' לקידום הניקיון במרחב הציבורי.

הקול הקורא מורכב מתמיכות ברכש של מדיחים, ברכש של כלים רב פעמיים ובקיום ימי עיון לצוותי גני ילדים בנושא הפחתת פסולת במקור. הרשויות המקומיות שהגישו בקשה במסגרת הקול הקורא מחויבות לביצוע מרכיבים אלה. בנוסף, רשאיות רשויות מקומיות לבקש תקציב עבור חבילת תפעול של המדיח לשנה הראשונה (דטרגנטים, חשמל, מים) וכן לבקש תקציב לעבודות תשתית כמו נגרות ונקודות חשמל.

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "אנו מובילים תכנית כוללת לגמילת ישראל מפלסטיק חד פעמי, שכוללת שורת צעדים כמו מיסוי על כלים חד פעמיים, הרחבת חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים, חוק השקיות, ניקיון במרחב הציבורי ועוד. למהלך להוצאת הכלים החד פעמיים מגני הילדים יש השלכות בריאותיות, סביבתיות, כלכליות וחינוכיות והוא צפוי להביא להפחתה משמעותית בשימוש בכלים חד-פעמיים בישראל. גן הילדים הוא המקום הנכון להתחיל ולהקנות הרגלים מגיל צעיר שיועברו גם למשפחות ולציבור. לכן, אנחנו רואים חשיבות מיוחדת במהלך במסגרת התוכנית הכוללת לגמילת ישראל מפלסטיק".