בוועדת 'הראל': מחליפים את השמאים

ועדת הראל
מה קרה בשכונת 'המגרסה' שגרם ליורם שמעון לדרוש את החלפת השמאים של הוועדה?

שכונת 'המגרסה' טרם החלה להיבנות, אבל בנתיים מספקת לא מעט כותרות. לאחר מאבק, בסיומו אושרו ליזמים הקלות בעניין מספר יחידות הדיור, נפתחה חזית חדשה, הפעם בין ראש המועצה ליו"ר ועדת הראל בעניין ההערכה הכספית לגבי גובה היטלי ההשבחה בגין ההקלות להן זכו היזמים ושאמורים להיכנס לקופת המועצה. לאור טענת המועצה, כי השמאית מטעמה העריכה את סכום ההיטלים בסכום גבוה משמעותית אותו העריכו שמאי הוועדהף דרש יורם שמעון מוועדת הראל להפסיק את ההתקשרות של ועדת הראל עם שני השמאים. אתמול התכנסה ועדת הראל ודרישתו של יורם שמעון אשר עלתה להצבעה זכתה לרוב קולות.
את הסיפור המלא ניתן לקרוא השבוע, ב'זמן מבשרת'