בעקבות השריפה: סכנת אסבסט במבנים ברמת רזיאל ובבית מאיר

מספר לולים ומחסנים בעלי גגות אסבסט צמנט עלו באש ביישובים רמת רזיאל ובית מאיר במהלך השריפה בהרי ירושלים; המשרד להגנת הסביבה מזהיר את הציבור שלא להיכנס ללולים שנשרפו וקורא להתרחק מהאזורים המסומנים

בשריפות בהרי ירושלים שהחלו אתמול (א') נשרפו לולים ומחסנים עם גגות אסבסט צמנט בישובים רמת רזיאל ובית מאיר. ברמת רזיאל נשרפה שורה של כ-18 מבנים, ברובם לולים, עם גגות אסבסט ובבית מאיר נשרף לול אחד עם גג אסבסט, שבקרבתו הושלכו מספר לוחות אסבסט. שני מחסנים שבהם אסבסט, נשרפו בישוב רמת רזיאל ובשלב זה נאסר אכלוס הבתים הצמודים להם. לשני המבנים כבר בוצע תהליך אינקפסולציה (קיבוע).

המבנים שנשרפו נפגעו ברמות שונות, חלקם באופן קשה מאוד. כמעט כל מפגעי האסבסט מרוחקים מבתי תושבים במרחק העולה על 50 מטר, ואינם מהווים סכנה לחזרת תושבים לבתים, ככל שהגורמים המנהלים את האירוע יאפשרו זאת.

בהנחיית המשרד להגנת הסביבה, הפעילה מועצת מטה יהודה מפקח אסבסט מטעמה וכבר נעשו פעולות מיידיות למניעת פיזור סיבי אסבסט לאוויר, לתיחום השטח הנגוע והוצב שילוט אזהרה בקרבת המפגע בבית מאיר. בשעות אלה מבוצעות פעולות אלה במושב רמת רזיאל.

המשרד להגנת הסביבה מזהיר את הציבור שלא להיכנס ללולים ולמחסנים שנשרפו ואין להוציא מהם ציוד, בשל חשש לזיהום מאסבסט. כמו-כן, אין להתקרב לאזורים המסומנים בשל סכנת חשיפה לאסבסט.

המשרד נמצא בקשר רצוף עם מנהלי המועצה האזורית מטה יהודה, מנחה אותם לטיפול במפגעי האסבסט ועוקב אחר ביצוע הפעולות להסרת המפגעים.

שוני גולדברגר, מנהל מחוז ירושלים של המשרד להגנת הסביבה: "השריפות באזור הרי ירושלים המשתוללות מאז אתמול, הגיעו לצערנו גם למבני לולים ומחסנים ביישובים באזור. ממיפוי שביצענו עולה כי מדובר על כ-20 מבנים המכילים גגות אסבסט שנשרפו, ונציגי המשרד פועלים בשטח בצמוד לכוחות הכיבוי ולמועצה המקומית. המשרד להגנת הסביבה מלווה את האירוע ומנחה את הגורמים על טיפול נכון במפגע. אסבסט הוא חומר מסרטן, ולכן תמיד עדיף למנוע במקור ולהסירו כשהוא שלם, לפני שריפתו. במצב זה נמנע הסיכון לציבור מחשיפה לאסבסט, וגם העלות נמוכה יותר."