גיליון 888

29.10.2018, כ׳ חשון תשע״ט גיליון בחירות