גנבים וגזלנים

כל אחד מאתנו יכול להגיע למצבים רעים (צילום אילוסטרציה: Marcello Rabozzi, Pixabay)
כל אחד מאתנו יכול להגיע למצבים רעים (צילום אילוסטרציה: Marcello Rabozzi, Pixabay)
הרוחניות של החברה נשקלת במידת החיבור בין חבריה * מי שגונב ממנה את החיבור, גוזל ישירות מבעל הבית * במציאות, הפושעים הגדולים לא יושבים בבתי הכלא

יש שני סוגים עיקריים של פושעים ויש הבדל מהותי ביניהם. הסוג האחד גנב והשני גזלן. צריך לדעת לזהות אותם, כי הם משפיעים על המלחמה ועל החיים הכלליים של האומה.

באופן כללי כל פשע הוא פועל יוצא מאהבה עצמית, מאגואיזם – הלוא היא שפת האם של כל אדם והוא יודע לדבר רק בה – "תנו לי, תנו לי". כלומר, הכול ברצון לקבל לעצמו ולהוציא מה שאפשר מרשות הזולת אל תוכו. ההבדל בין גנב לגזלן הוא שלגזלן יש אגו גדול יותר מאשר לגנב.

אם הגנב יודע שבעל הבית, ממנו זומם הוא לגנוב רכוש כרגע, יראה אותו בשעת מעשה, הוא יתבייש, יתגבר על הדחף ויוותר. אבל לגזלן יש אגו כל כך פרוע, שאין דבר שיכול להפריע לו להפיק את זממו. התשוקה שלו כל כך חזקה, שלא מאפשרת לו לראות כלום מלבד הוצאת מחשבתו לפועל.

כשמקובלים מתארים את הגנבים, הגזלנים ואת ההבדל ביניהם, הם לא מדברים על אותם גנבים וגזלנים שיושבים בבתי הכלא, כי אלה בסך הכול מחפשים מזומנים. הם 'כסף קטן'. אלא מתארים הם גזלה רוחנית מהחברה, שהיא העבירה היותר רצינית וחמורה.

הרוחניות של החברה נשקלת במידת החיבור בין חבריה. מי שגונב ממנה את החיבור, גוזל ישירות מבעל הבית – האל האחד שדורש ממנה אחדות. אדם כזה יכול לפעול בסתר כמו גנב, כמתבייש במעשיו; ויכול כמו אחרון הגזלנים לחבל באחדות האומה לאור יום, לחטוף אותה ממש בכוח מידיה, נגד רצונה ואפילו להתגאות בזה.

אבל גנבים וגזלנים קיימים בכל אחד מאתנו, הרי אהבה עצמית היא שפת האם של כולנו. לכן, צריך כל אחד לפנות ולחפש בתוכו את הקולות שמסיתים אותו נגד מישהו מישראל ולבקש עליהם תיקון. להתפלל שליבו ידבר רק בזכות החברה, ידחה כל מחשבה של זלזול, ריחוק ומלחמה ויבקש רק טוב לכל אחד מהאומה.

כל עיקר תורת ישראל הוא הכלל הגדול של "ואהבת לרעך כמוך". התורה ניתנה לנו כדי שנוכל ללמוד לאורה ובכוחה אותיות חדשות ולתרגל בינינו לדבר נתינה ואהבת הזולת – שפת הכוח העליון. זו השפה שעתיד לדבר כל העולם. עם ישראל נועד להיות חלוץ המשתמשים בה ולפזר אותה בין כולם.