האנטנה במקומה עומדת

בית המשפט המחוזי דחה את עתירת חברי המועצה מהר אדר והתושבים להסרת האנטנה * ראש המועצה: "התנגחות פוליטית" * העותרים: "הוכחה לאוזלת יד"

נושא האנטנה בהר אדר לא יורד מהפרק והשבוע נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים עתירה להסרת האנטנה.

מדובר בסיפור שכבר מתמשך הרבה זמן. להלן תקציר האירועים עד כה כפי שתואר בהחלטת בית המשפט:

אין חולק על כך שבהר אדר קיימים קשיים בקליטה הסלולארית, אשר חייבו מציאת פתרון כזה או אחר, במיוחד בתקופת התפשטות מגפת הקורונה, אשר אילצה את תושבי היישוב, כמו גם את יתר תושבי המדינה, לשהות תקופות ממושכות בבתיהם.

ב-26.3.2020, אישרה רשות הרישוי הר אדר את בקשת 'פלאפון' לקבל היתר להקמת מתקן השידור. החלטת רשות הרישוי נומקה בכך שיש צורך דחוף למצוא פתרון לתושבי היישוב הסגורים בבתיהם בשל מגפת הקורונה, ללא יכולת קליטה סלולארית, לתקופה ארוכה ובלתי ידועה. ההיתר הותנה בתנאים שונים שנועדו להבטיח את בטיחותו של המתקן ואת השתלבותו הסבירה בסביבה.

עוד לפני קבלת ההיתר, פורסם בדף הפייסבוק של המועצה כי אושר תקציב המועצה, באמצעותו יש כוונה לממן פרויקטים רבים ובכלל זה התקנת האנטנה. יומיים לפני קבלת ההיתר נדון בקצרה עניין הקמת האנטנה בישיבת המועצה ונכתב בפרוטוקול הישיבה כי הקמת האנטנה מתעכבת בגלל הליכי הוצאת היתר הבנייה.

ב-17.9 עדכנה המועצה כי ניתן ההיתר וב-3.12 עדכנה כי הותקן התורן לאנטנה הסלולארית. בדצמבר 2020 פנו הורים לילדים שלומדים בגנים ובבתי הספר הסמוכים לאנטנה לראש המועצה בדרישה להסיר אותה. חברי מועצה דרשו לכנס את ועדת התכנון והבנייה כדי לדון בביטול היתר הבנייה. בינואר 2021 הוגשה עתירה נגד החלטת רשות הרישוי וביוני 2021 דחתה ועדת הערר את הערר ונימקה זאת בכך שהערר הוגש באיחור. העותרים לא הרימו ידיים ועתרו לבית המשפט המחוזי.

בסופו של דבר נדחתה העתירה. בהחלטתו כתב השופט המחוזי אברהם רובין, כי "העותרים מלאים טענות כרימון לגבי האופן בו הפעילו גורמי התכנון את שיקול דעתם, אך טענותיהן לא מגלות עילה המצדיקה התערבות בשיקול הדעת של רשויות התכנון. בית המשפט הציע לראש המועצה, שבכפוף לדחיית העתירה יסכים הוא לקיים דיון בלב פתוח ובנפש חפצה בטענות העותרים, זאת במטרה לבחון האם ראוי וניתן לשנות את המצב הקיים. ראש המועצה סירב וחבל שכך".

העתירה הוגשה על ידי לא פחות מ-47 תושבים כנגד ועדת הערר, רשות הרישוי המקומית וחברת 'פלאפון'. חלק מהעותרים הם חברי מועצה ובהם ראש המועצה לשעבר, חן פיליפוביץ', שמסר: "ראש המועצה הוכיח שוב את אוזלת ידו, חוסר שליטה בחומר עד כדי אי קריאת המציאות ובעיקר התעלמות מצרכי התושבים ורצונם. בית המשפט ניסה בדרכי נועם לשכנע את ראש המועצה להידבר עם חברי המועצה והתושבים, לבחון חלופות, אך ללא הצלחה. נראה שפסק הדין ישקף את האמת ויכריח את ראש המועצה לייצר חלופה ראויה לפתרון בעיית הקליטה ביישוב. תודות לעו"ד ליאור כץ, לחברי המועצה ולתושבים שפעלו וגם הגיעו לדיון. ברמת התחושה היה בעיקר חבל. חבל על האנרגיה והמשאבים שהציבור צריך להשקיע בניהול הכושל של ראש המועצה ובחוסר ההתייחסות לתושבים".

זה המקום לציין כי עוד לפני הדיון, ביקשו חברי המועצה לקיים דיון בנושא זה במליאה, אך לדברי ראש המועצה, חיים מנדל שקד "למליאת המועצה אין סמכות להחליט על הורדת האנטנה שהוצבה כדין". עוד מסר ראש המועצה, כי "בית המשפט קבע שפעלנו כדין, שכל ההליכים להקמת האנטנה היו תקינים, שאין סכנת קרינה מהאנטנה, שחברי המועצה ידעו על הקמת האנטנה והחליט לדחות את העתירה. לאור פסיקת בית המשפט, נסללה הדרך להשלמת המהלך לשיפור הקליטה בהר אדר יחד עם חברת 'פלאפון', תהליך אשר נעצר בעקבות העתירה שהוגשה, ולספק קליטה סלולארית משופרת של כל חברות הסלולאר לכל תושבי היישוב. הסכמתי לקיים דיון מקצועי במועצה לגבי החלופות לאנטנה אבל התנגדתי להצעת בית המשפט לקיים דיון במליאת המועצה מחשש להפוך את הנושא להתנגחות פוליטית ולמנוע קבלת החלטות במועצה לעומתית משיקולים זרים. אמשיך לפעול בנחישות לשמירה על בריאות התושבים וביטחונם ואממש את חובתי לשיפור קליטת הסלולאר של כל חברות התקשורת ביישוב. מדובר בהתנגחות פוליטית ותו לא. ועדת הערר ובית המשפט אמרו את דברם ודחו את העתירות של חברי המועצה".