האנשים שלנו במכירת החמץ

חוסיין ג'אבר מאבו גוש קנה מהרבנים הראשיים את החמץ של המדינה * את שר האוצר ייצג בטקס החשב הכללי, יהלי רוטנברג מהר אדר

כנהוג כמידי שנה בערב חג-הפסח, מכרו הרבנים הראשיים לישראל את כל החמץ של מדינת ישראל לנוכרי, חוסיין ג'אבר תושב אבו-גוש, שיחזיק ברשותו את החמץ עד אחרי שביעי של פסח, וכן את החמץ של אלפי המוכרים שבחרו למכור את החמץ דרך אתר האינטרנט של הרבנות הראשית לישראל ושל הגופים והאנשים שהסמיכו את הרבנים למכור את החמץ עבורם.

החשב הכללי לאוצר, רו"ח יהלי רוטנברג מהר אדר, הסמיך היום (ד'), בשם שר האוצר את הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו, למכור את החמץ של מדינת ישראל בהתאם לחוק נכסי המדינה לחוסיין ג׳אבר.

בטקס שנערך היום ברבנות הראשית לישראל מכרו הרבנים את החמץ, וקיבלו מקדמה על סך 20 אלף שקלים מידי חוסיין ג'אבר, על פי ההסכם, לאחר חג הפסח יעריכו שלושה שמאים את שווי החמץ של המדינה ואז יוכל הקונה ג'אבר, להשלים את העסקה ולקנות בהתאם להערכה שתקבע וככל שלא יוכל להשלים את העסקה החמץ יוחזר לרשות המוכרים. הסכם המכר בעל תוקף הלכתי וחוקי ומאפשר לאזרחי ישראל לקיים בהידור את מצוות הפסח מבלי להיכשל בחשש של חמץ הנותר בבעלותם.

חלקו הראשון של טקס נפתח בחתימת ומסירת כתב הרשאה של שר האוצר על ידי החשב הכללי רו"ח יהלי רוטנברג לרבנים הראשיים המעניק להם אחריות על חמץ המדינה ומסמיך אותם למכור את החמץ.

נוסח שטר ההרשאה: "בתוקף סמכותי… אני מסמיך את הרבנים הראשיים לישראל, הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו, שניהם ביחד או כל אחד לחוד, להיות מורשים לכל פעולה הקשורה למכירת חמץ לנכרי, כנהוג וכמקובל בישראל". לאחר מכן, מכרו הרבנים בשם המדינה, בשם עשרות אלפי המוכרים דרך האינטרנט וכן בשם הגופים והמוסדות שהסמיכו את הרבנים את החמץ לקונה חוסיין ג׳אבר.

בסיום הטקס, בירכו הרבנים הראשיים לישראל את הנוכחים ואיחלו לכל עם ישראל חג פסח כשר ושמח.