הבריתות של אברהם

אברהם בא לכונן את המנגנון שבאמצעותו ישוקם המין האנושי לתפקידו הרוחי עלי אדמות * הוא מכונן את הבסיס הארצי שבו יוכל לפעול המנגנון הזה שהוא למעשה עם ישראל

"ומלכי-צדק מלך שלם הוציא לחם יין והוא כהן לא-ל עליון. ויברכהו ויאמר: ברוך אברם לא-ל עליון קונה שמיים וארץ. וברוך א-ל עליון אשר מגן צריך בידיך וייתן לו מעשר מכל" (בראשית, י"ד, 18-20). 

מלכי-צדק הינו הנציג של 'י-ה-ו-ה א-להים' עלי אדמות והוא זה שחונך את אברהם לעבודתו עלי אדמות. במשפט הקצר הזה, המובא כאן בתורה, מסתיים טקס החניכה. למרות שגם אברהם הינו שליח מייצג של חוג 'י-ה-ו-ה א-להים' עלי אדמות, הרי שבדרך כלל כל נציג כזה חייב לעבור תהליך מקוצר של השגת תודעת-על ובכך הוא גם פותח את הנתיב מחדש בפני בני האדם אותם בא לשרת. התופעה בה אדם שהשלים את עבודתו עלי אדמות וחוזר לספירה הארצית כדי לעזור לבני האדם היא נדירה ביותר, אולם היא עובדה. כאשר אדם כזה שב ונולד, עצם מהלך חייו פותח את הנתיב הרוחי שאותו עמלים בני האדם בבערותם להרוס. אדם כזה פועל בהתנדבות. הוא לוקח על עצמו את הסבל העצום של ההתמודדות עם עולם נבער וחשוך, עולם הזומם בדרך כלל להשמיד אדם כזה. אולם אם אדם כזה יישמד, כל המין האנושי יישמד, כיוון שאז הנתיב הרוחי ייחסם סופית ולא תהיה עוד הצדקה לקיום המין האנושי שיחריב את עצמו.

אפשר לשאול את השאלה, אם מלכי-צדק ייצג גם הוא את 'י-ה-ו-ה א-להים', מדוע לא היה הוא האדם שאיחד את מערכות הבריאה יחדיו? למעשה כל אחד מאיתנו יכול להחליט להיות חבר בחוג 'י-ה-ו-ה א-להים', אולם לא לכל אחד יש את היכולות שהיו לאברהם. גם בין רמות התודעה העילאיות קיימות מדרגות ולמעשה אין לכך סוף (במגילות הגנוזות מופיע מידע נוסף לגבי מלכי-צדק שאיננו מופיע בתורה. במאתיים השנים האחרונות לפני הספירה התחוללו בארץ ישראל מאבקי דמים על השלטון שבסופם הוגלו, נמלטו או נרצחו כהני בית המקדש החוקיים שלקחו עימם את ספריית המקדש שאותה גנזו במערות מדבר יהודה, ע.ב.).

"ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת" (בראשית, ט"ו, 18).

אברהם בא לכונן את המנגנון שבאמצעותו ישוקם המין האנושי לתפקידו הרוחי עלי אדמות. הוא מכונן את הבסיס הארצי שבו יוכל לפעול המנגנון הזה שהוא למעשה עם ישראל. מכל מיני שיקולים נבחרה ארץ המשתרעת בערך ממדבר סיני ועד גבולות עירק כיום (בערך מה שהשתרע בתחומי המנדט הבריטי אחרי כיבוש הארץ ב-1917. אין במאמר הזה שום כוונה פוליטית ואין הוא עוסק במעמדם של העמים כיום בתחומי ארץ ישראל, אולם קיימת התייחסות מהבחינה הרוחית, ע.ב.).

אפשר להמשיל את המין האנושי לגוף האדם. כפי שגוף האדם עשוי מהמוני איברים אינדיבידואליים הפועלים בהרמוניה מושלמת להשגת אחדות אחת, המתמצית בתודעה האישית האינדיבידואלית, כפי שאנו חשים כ'אני' – הרי שהעיקרון הפרקטאלי הזה פועל גם בנוגע לגוף של המין האנושי, המורכב מהמוני עמים שלכל אחד תפקיד מיוחד וכמובן שלכל עם כזה צריך שיהיה לו מקומו הראוי עלי אדמות. כך ניתנה ארץ ישראל לעם ישראל ולעם ישמעאל ניתנה ארץ ערב. אנו נעסוק בהמשך בתפקיד של שני העמים האלה ומקומם במבנה גוף המין האנושי.

כאשר מתבוננים במפת ארץ ישראל – יש במבנה שלה הקבלה לגוף האדם. החלק העליון הוא הראש, הכנרת דמותה כדמות הלב, בהמשך ים המלח מזכיר את הכליה וגם את תפקודה בטיהור הרעלים מהגוף. זו ארץ קטנה, אך עמוסה ברבגוניות גיאוגרפית ואקלימית יוצאת דופן. מספיק לנסוע חצי שעה לכל כיוון ואנו מוצאים את עצמנו בארץ אחרת. חכמים שלמדתי מהם רומזים שארץ ישראל היא מעין 'מיני כדור הארץ' ושכאן היה צריך להתכונן המנגנון שיביא את האדמה, מערכת הצומח ומערכת בעלי החיים להרמוניה תחת הדרכת המין האנושי.