הוועדים המצטיינים

פרס ראש המועצה האזורית מטה יהודה לניהול תקין הוענק בפעם הראשונה לשמונה ועדים מצטיינים, מתוכם שלושה באזורנו

המועצה האזורית מטה יהודה העניקה השבוע פרס לשמונה ועדים מצטיינים ומתקדמים ביישובים אשר הוכיחו ניהול תקין ונבון למען התושבים. בין הוועדים שקיבלו את הפרס יש שלושה יישובים באזורנו: צובה, רמת רזיאל וכסלון.

הוועדה המקצועית שבחרה את הוועדים המובילים כללה את מנכ"לית המועצה, מנהל אגף שירות ואסטרטגיה, נציגת הגזברות ומבקר המועצה. הקריטריונים שנמדדו היו כלים ניהוליים, דו"חות כספיים מאוזנים, קיום מספר ישיבות ועד בהתאם לחוק, הגשת תכנית חומש לתקציבי פיתוח ועדכון ספר פרוטוקולים ופרסומו. הוועדים נמדדו גם בפעילויות הקהילתיות שנעשו עבור התושבים מעבר לנדרש וביניהן הדרכת נוער, פעילות ספרייה, מועדון ותיקים, הקמת צוות חירום יישובי ועוד.

ראש המועצה ניב ויזל: "אנו גאים להעניק את פרס הניהול התקין לוועדים שהוכיחו התנהלות נבונה ואיתנה בשנת 2019. הפרס הוא תמריץ הכרחי עבור כלל יישובי המועצה ולהמשך החתירה המשותפת למצוינות בתחום הכלכלי והניהולי. אני מאחל ברכות לזוכים ומודה להם על פועלם החשוב".