החלקה יקרה

אורח בבית מלון החליק ונפצע * סכום הפיצוי הגיע לכמעט חצי מיליון שקלים

מאת: עו"ד יונתן שלו, מתמחה בנזקי גוף yoni@onlinelaw.co.il

בית משפט השלום בתל אביב קבע בשבוע שעבר, במסגרת פשרה, כי חברות הביטוח של בית מלון ושל חברת הניקיון במלון יישלמו פיצוי אדיר בסך 468,000 שקלים לאדם אשר בעת שהותו במלון החליק ונפגע.

בכתב התביעה, אשר הוגש על ידי לפני כשנתיים, נטען כי התובע ומשפחתו הגיעו בשנת 2017 לבית מלון ידוע ופופולרי לחופשתם השנתית, אשר במהלכה החליק התובע על רצפת חדרו הרטובה אשר לא יובשה כראוי על ידי עובדי הניקיון במלון לאחר שטיפת החדר.

כתוצאה מהתאונה נגרמה לתובע נכות לצמיתות ברגלו, אשר בעקבותיה דרש פיצויים בגין הפסדי השתכרות לעבר ולעתיד, הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה ועזרה וכן פיצוי נפרד בגין כאב וסבל שנגרמו לו.

בכתב תביעתו טען התובע, כי האחריות לתאונה מוטלת על הן על בית המלון והן על חברת הניקיון, אשר בין היתר לא דאגו לסביבה בטוחה לאורחי המלון, לא דאגו למניעת היווצרות המפגע וכן התעלמו מקיומו של מפגע בטיחותי חמור.

עוד טען התובע בתביעתו, כי לו היה בית המלון דואג לעשות שימוש באמצעי בטיחות נאותים כמצופה ממוסד ציבורי אשר מזמין אורחים בשעריו, התאונה קרוב לוודאי הייתה נמנעת וכך גם היו נחסכים ממנו הרבה כאבים וטיפולים רפואיים.

בשבוע שעבר כאמור, פסק בית משפט השלום בתל אביב כי התובע יפוצה על ידי בית המלון וחברת הניקיון באמצעות חברות הביטוח שלהן בסכום של 468,000 שקלים כולל שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט. בכך, קיבל בית המשפט את טיעונינו ופסק סכום ראוי אשר משקף את נזקי התובע לעבר ולעתיד וכן פיצוי הולם בגין כאב וסבל.

חשוב לדעת בעניין זה, כי כאשר או נכנסים בפאתי בית מלון, יש לבית המלון אחריות מוגברת בשמירה על ביטחוננו. חובת הזהירות שחלה על בית המלון לא נובעת רק מכוח החובה שלא לנהוג ברשלנות, אלא מכוח חובות חקוקות.

כאשר אורח בבית המלון מחליק על הרצפה או כאשר נפגע על ידי מפגע בטיחותי בשטח המלון, המלון עשוי להיות חייב בנזיקין. כאשר אורח במלון ניזוק כתוצאה ממפגע בטיחותי עליו לבצע מספר פעולות באופן מיידי: ראשית עליו לתעד את המפגע ובמקביל להודיע על האירוע לפקיד הקבלה ו/או לקצין הביטחון במלון וכן לוודא כי האחראי מטעם המלון ממלא דו"ח אירוע ממנו יש לבקש העתק.