הילולא לזכר 'הבבא סאלי'

צילום: ליפא מוזר
צילום: ליפא מוזר
במוסדות 'כנסת ישראל' ביישוב התקיימה ההילולא השנתית לרבי ישראל אבוחצירא זצ"ל, 'הבבא סאלי' * באירוע השתתפו נכדי הצדיק, נשיאי מוסדות 'כנסת ישראל' ורבניה, חברי הקהילה וידידי המוסדות

בסימן עשור למוסדות 'כנסת ישראל' במבשרת ציון, התקיימה ההילולא השנתית לכבוד הצדיק רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל, 'הבבא סאלי'. ההילולא התקיימה סביב שולחנות ערוכים כיד המלך בסעודה מיוחדת לכבודו של הצדיק.

ההילולא הגדולה נפתחה בדברי ברכתו של הרב כפיר דדון שליט"א, מרבניה האהובים של מבשרת, שמלווה את פעילות המוסדות מיום היווסדם, שסיפר בשגב מעלתו וקדושתו של 'הבבא סאלי' ומפעים הדבר לראות איך כל עם ישראל מכל הגוונים החוגים והעדות מחוברים לצדיק. הרב כפיר סיים את ברכתו באומרו כי ראוי ויאה הדבר שהארגון הקדוש 'כנסת ישראל' נקרא על שמו של הצדיק, כי הם הולכים בדרכו של הצדיק ומביאים תורה, קדושה, שמחה וחסד לכלל תושבי מבשרת ציון, ללא חילוק והבדל, זקנים עם נערים, עומדים ומסייעים, נותנים ומאירים לכלל התושבים.

התרגשות שררה בקרב משתתפי ההילולא עת נכנס הרב חיים וואלקין שליט"א, שרבים מתושבי מבשרת זוכים ליהנות מאור קדושתו ותורתו. הרב וואלקין נשא דברי ברכה לבאי ההילולא ובברכתו ציין את אהבתו הגדולה למבשרת ציון ותושביה. "יש כאו אור מיוחד ואווירה ייחודית שבהם אני מרגיש בכל פעם שאני מגיע למבשרת. המשיכו להאיר, כי האור שבוקע ממבשרת ציון מאיר לכלל תושבי ארץ ישראל", אמר הרב וואלקין והוסיף כי "כל אלה שזוכים לדבוק ולהיות חלק מ'כנסת ישראל' מביאים על עצמם טובה וברכה. השייכות והקשר עם הארגון הקדוש שנקרא על שמו של 'הבבא סאלי' מביאים את הברכה ואת השפע". בסיום דבריו הדליק הרב וואלקין את הנר לכבוד 'הבבא סאלי' ומשתתפי ההילולא פרצו בשירה של שמחה לכבוד הצדיק.

לאחר מכן נשא דברים ראש ארגון 'כנסת ישראל' הרב יעקב קניג שליט"א, שציין בדבריו כי "ההילולא עומדת בסימן עשור לפעילות 'כנסת ישראל' במבשרת ציון". הרב קניג הודה על דברי הברכה והתודה למפעלות ארגון 'כנסת ישראל' והוסיף כי "באותה מידה שבה זכינו לתת, כך זכינו לקבל מהתושבים, מהידידים ומחברי מקהילה. זה לא חד סטרי, כולנו מקבלים זה מזה ומחזקים איש את רעהו בתורה, בתפילה ובאהבת ישראל".

בשלב זה הודה מנחה המעמד הרב חיים ברונר, מראשי הארגון, לכלל הידידים שמסייעים, לחברי הקהילה ולמשתתפי ההילולא ופנה בברכה מיוחדת לידידי 'כנסת ישראל' הנכבדים, אוהבי התורה והחסד – יצחק מרציאנו, דייוויד חיים, שמעון דהן ור' שלמה אביצדק – על טרחתם ועל סיועם בהכנת ההילולא, וכן למנכ"ל המוסדות הרב יעקב דינר, לחבר המועצה הרב יגאל ברזני ולכל העומדים לימין המוסדות הקדושים. הרב ברונר הוסיף כי "תפילתנו כי זכותו של הצדיק תעמוד לנו לראות בעזרת השם בהמשך פריחת המוסדות ושגשוגם והעשייה הברוכה".

בסיום המעמד פתח נכד 'הבבא סאלי', הרב ישראל יהודיוף שליט"א בשירת הפיוט הנודע שחיבר 'הבבא סאלי' – "אשמח בך, אשמח בך א-ל עולם" – כשמשתתפי ההילולא מצטרפים לשירת הפיוט המרומם. בתחושה מרוממת של עלייה רוחנית והתקרבות להשם יתברך ולאורו של הצדיק, הסתיימה ההילולא השנתית של 'כנסת ישראל' לכבוד 'הבבא סאלי'.