ה'מגרסה': בניית מוסדות החינוך יוצאת לדרך

שטח שכונת 'המגרסה' (צילום: רון סימנה)
שטח שכונת 'המגרסה' (צילום: רון סימנה)
מליאת המועצה אישרה השבוע תב"ר נוסף לבניית בתי ספר וגני ילדים בשכונה החדשה שתיבנה ביישוב * כמו כן, אושרו תב"רים נוספים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי

לא מעט סעיפים על סדר יומה של המליאה שהתקיימה השבוע עסקו בחינוך, רובם ככולם תב"רים. התב"ר הגדול ביותר והמשמעותי ביותר הוא לתכנון ולבינוי גני ילדים בשכונה החדשה שמתוכננת להיבנות ביישוב – 'המגרסה'. גודל התב"ר הוא 7.29 מיליון שקלים, במימון מלא של משרד החינוך. ראש המועצה ציין, כי סכום זה הוא נוסף על תשעה מיליון שקלים שאושרו כבר. "בסך הכול אנו מגיעים לכ-60 מיליון שקלים למטרה זו", אמר יורם שמעון והוסיף, "זה מכרז לא קטן שהמועצה הוציאה ועוד מעט יהיו תוצאות. בעוד חודש נתחיל בבניית שני בתי ספר ו-20 גני ילדים".

תב"ר משמעותי אחר נוגע לחינוך הבלתי פורמלי – הספרייה העירונית, וליתר דיוק, הנגשת הספרייה העירונית. מדובר בסכום של 212 אלף שקלים שמגיע כולו ממשרד הפנים. במסגרת העבודות, יתווספו עמדות ותהיה הנגשה חיצונית ופנימית. בשלב זה, אין צורך במעלית כי השימושים בקומה התחתונה זהים לעליונה ולכן המבנה מוגדר כמונגש. ראש המועצה: "הספרייה כבר 30 שנה לא ראתה שפכטל וצבע. יהיה שיפוץ מאסיבי עם מרחבי למידה שישמשו את תלמידי היישוב – מילדי כיתה א' ועד סטודנטים בלימודים אקדמיים. הספרייה תהיה פתוחה עד 22:00 בלילה עם עמדות אינטרנט, מענה לתלמידים חלשים בתגבורים, תיכוניסטים שיעזרו במסגרת של התנדבות ו'מחויבות אישית'. יהיו גם פינת שתייה, ריהוט ומיזוג חדש. שיפצנו את החלק הקדמי ונשפץ גם את האחורי ונצבע. נייצר סביבת לימוד טובה ונוחה לכל מי שיגיע. הספרייה תהיה מקום ראוי, מכבד ונגיש". וגם זה בענייני חינוך בלתי פורמלי: המועצה אישרה את העברת תקציב התמיכה לשנת 2021 לארבע תנועות נוער הפועלות ביישוב: 'בני עקיבא', 'הצופים', 'עזרא' ו'תלם'.

עדכון תב"ר בסך 160 אלף שקלים אושר לתכנון ולביצוע של הנגשה אקוסטית במערכת החינוך. החלק של משרד החינוך, שעמד על 90 אלף שקלים, הוגדל ב-30 אלף שקלים ויתרת הסכום, 40 אלף שקלים – מהקרן לעבודות פיתוח של המועצה.

תב"ר נוסף, בסך של 272 אלף שקלים, שכל מקורו הוא ממשרד החינוך, מיועד לשני מרחבי הכלה (11.8 אלף שקלים), גן חדשני (78.5 אלף שקלים) ומתקני כושר גופני (82.3 אלף שקלים). תב"ר זה הושג הודות להשתתפותה של המועצה ב'קול קורא' של משרד החינוך בנושא. זה המקום להזכיר, כי זו מליאה ראשונה ללא נוכחותו של סמנכ"ל המועצה המנוח, חיים כהן ז"ל, שהלך לעולמו לפני פחות מחודשיים בפתאומיות. ראש המועצה ציין, כי לצורך העבודות הקשורות לתב"ר זה עוד הספיק לקיים סיור עם חיים כהן לפני פטירתו ועבודות אלה יתקיימו בשבעה רחובות ביישוב, ביניהם רחוב החרמון. "יש כבר זוכים במכרז, תקציב וכתבי כמויות. אלה עבודות שלא ניתן לבצע בימי גשם. הקרצוף והריבוד יתחילו במהלך החודשים מרץ ואפריל", מסר ראש המועצה.

תב"ר נוסף, בסך של 264 אלף שקלים, שכל מקורו הוא ממשרד החינוך, מיועד לעבודות חידוש בבית הספר 'הדרור'. תב"ר בסך 350 אלף שקלים, שכל מימונו הוא ממפעל הפיס, מיועד להקמת מעבדות מחשבים במערכת החינוך. המעבדות יוקמו בבתי הספר היסודיים ביישוב ובחטיבת 'היובל'.

לפני שהחל הדיון בסעיפים שעל סדר היום, מסר מחזיק תיק החינוך ויו"ר ועדת החינוך, אריה מלמד, סקירה על ישיבתה האחרונה של הוועדה. "בישיבה השתתפו מנהלות, נציגים מוועדי ההורים, אנשי מקצוע וחברי ועדה מכל הסיעות", מסר מלמד והוסיף, "בנושא של 'סל תלמיד' עשינו השוואה עם רשויות דומות מבחינת אשכול סוציו-אקונומי ואנחנו ממשיכים לשמור על רמה גבוהה ומקווים שנצליח להגדיל עוד את התקצוב פר תלמיד". מלמד התייחס לטענות שונות שהועלו לאחרונה כי הכיתות במערכת החינוך המקומית הולכות להיות עוד יותר צפופות ממה שהיו. "עשינו בדיקה בכל בתי הספר היסודיים והממוצע במבשרת הוא של 31 תלמידים לכיתה, כאשר משרד החינוך מדבר על 34 ומעלה. עם קליטה של מחזור תלמידים חדש נבחן שנית את הנושא כדי להגיע לאופטימום בין היכולת של המועצה ובין הרצון להקטין את מספר התלמידים בכיתה", אמר מלמד על נושא זה וסיכם "היה דיון עמוק ומסודר. נמשיך וניעזר במחקרים. חשוב שהציבור יידע עובדות ונתונים אלה".

נושא נוסף אליו התייחס מלמד הוא התקנת פאנלים סולאריים על גגות של מוסדות חינוך. "היה 'זום' עם ועדי הורים ועם החברה שמנהלת את הפרויקט על כל התנאים של הפרויקט כולל כל הגדרים והסייגים הבטיחותיים. ההורים של תלמידי בתי הספר שכבר הותקנו בהם פאנלים, קיבלו את כל המידע ואת כל חבילת האישורים. יש כרגע פער בין הנוהל של משרד החינוך ובין נהלים חדשים כמו הצורך בהיתר בנייה או אישור כיבוי אש, כי משרד החינוך לא עדכן את הנוהל. ההורים קצת חוששים מטבע הדברים כי זה דבר חדש ולא הכי מוכר. בתיכון 'הראל' הסתיימה ההתקנה והגענו לשלב החיווט. כנ"ל לגבי חטיבת 'היובל' ובית הספר 'חמד"ת השקד'. כרגע מחפשים גג נוסף שניתן לאשר. אל מול החששות, השמועות והיעדר המידע, אני יכול לומר שיש לדברים האלה ערך רב וצריך להנגיש מידע זה לציבור". ד"ר שי בנימין שאל לגבי התקנת פאנלים סולאריים על גגות של מבנים פרטיים. על כך ענה לו רוני שטייניץ, כי ההתמקדות במוסדות החינוך נובעת מכך שהמימון לנושא מגיע ממפעל הפיס.