המכנה המשותף לרוסים וליהודים

לא די להישאר בערכים נעלים של חיבור, שוויון ואהבה במישור החברתי, אלא יש לאנושות מטרה עליונה להתרומם ולהגיע אליה – מחיבור אנושי לחיבור עם הכוח העליון של הטבע

המלחמה במזרח אירופה היא אירוע מתגלגל שלא התחיל היום, אלא בימי המהפכה לפני כמאה שנה. חברה גדולה כמו זו שהייתה ברוסיה, מדינה בת מאות מיליוני תושבים, שלרשותה שטח אדמה העולה על גודלה של אירופה כולה, עם אוצרות טבע שכמעט אין כדוגמתם בעולם כולו, הסכימה בעבר לחיות כחברה שיתופית ללא כל קניין פרטי.

רעיון השיתופיות היה אמור לגרום לכל יחיד להסיר דאגה מעצמו ולפנות אותו לחשוב על טובת החברה כולה. הרעיון הזה היה בשעתו האידיאולוגיה הנעלה ביותר שהאנושות יכלה לחיות לפיה.

ובכל זאת, רוסיה, שהייתה מעצמה תרבותית עד אותה מהפכה, איבדה מעוצמתה מאז ועד היום, עד שלא נותר זכר לתפארתה. רוסיה לא אשמה, היא 'הושכבה' עבור החברה האנושית על שולחן הניתוחים במעבדת ההיסטוריה כדי שכולנו נעמוד סביבה ונלמד שלא די להישאר בערכים נעלים של חיבור, שוויון ואהבה במישור החברתי, אלא יש לאנושות מטרה עליונה להתרומם ולהגיע אליה – מחיבור אנושי לחיבור עם הכוח העליון של הטבע.

בגלל שטבע האדם אנוכי מלידה, אז כל רעיון שיעלה במוחו – ויהיה זה הרעיון היפה והמוסרי ביותר – סופו להיחטף ולהיסחט באיומים על ידי האגואיזם שתאב למילוי רצונותיו: כסף, שליטה או כבוד. לכן, לא די להשתוקק להתחבר ברובד האנושי, אלא חייבים להשתוקק להגיע מתוך כך לחיבור עם כוח הטבע האלטרואיסטי.

רוסיה ניתקה את עצמה מכל זיקה לכוח העליון והתוצאות גלויות לעין עד היום. אבל רוסיה עוד תקום חזקה ומחוזקת משולחן הניתוחים, ביום שבו תוכל להראות לעולם איך היא מביאה את כל עשרות העמים שמרכיבים אותה לחיבור עם המטרה העליונה.

לנו, היהודים, קל להבין את העם הרוסי. גם העם שלנו מורכב ביסודו מנציגי עשרות עמים שהתקבצו בבבל העתיקה סביב אברהם אבינו, מי שנשא את רעיון החיבור האנושי כתשתית לחיבור עם הכוח העליון. גם אנחנו, בבואנו להקים את מדינת ישראל, עברנו את אותו ניסיון מהפכני להתחבר באמצעות הקמת קיבוצים. ניסינו לבנות מערכת צודקת, יפה וטובה שמושתתת על חיבור בין בני אדם בעזרה הדדית, בתרומה מכל הלב אחד עבור כולם, אבל שגינו כשלא הגבהנו את מטרתנו הרוחנית מעל הקיום החומרי ובכך נטשנו את המקורות שלנו.

המסר המשותף לשני העמים הוא שרצון האדם ורצון הטבע צריכים להתחבר לרצון אחד. לכן, אם לא מביאים בחשבון את תוכנית הבריאה שתכליתה למזג את הכול לאחד ולא מחפשים להתחבר עם הכוח העליון של הטבע באופן עצמאי מתוך בחירה חופשית – דבר לא עובד, לא קולחוז ולא קיבוץ.

היום יש בכוחנו לתקן את ההיסטוריה – עבורנו ועבור האומות כולן. לא להתבונן בחרטה לאחור, אלא ללמוד מהניסיון שלה ולקיים בינינו את החיבור הרוחני שעל בסיסו קמנו כעם. עם ישראל נדד בגלות אלפיים שנה, השאיר את חותמו בכל אומה ואומה וטווה רשת פנימית שקושרת בינו לבין כל אומות העולם.

לכן, אם נתאחד בינינו כאיש אחד בלב אחד, נעורר מתוכנו כוח חיבור חיובי – הכוח העליון של הטבע – ונקרין מאורו לכל העולם. כשנמלא את תפקידנו ונהיה אור לגויים, גם רוסיה תקום ותביא לאיחוד בשטח שלה וגם שאר מדינות העולם יתחזקו. כך יבוא הקץ למלחמות ולסכסוכים בין העמים. אז יושלם הניסוי.